Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do kulturoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L1ICSW1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do kulturoznawstwa
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia wprowadzające studentów w zagadnienia wiedzy o kulturze i przyjmujące za podstawę teoretyczną antropologię kultury.

Pełny opis:

Cele kursu to:

1. Zaznajomienie studentów z ogólnymi zagadnieniami wiedzy o kulturze, przyjmując za podstawę antropologię kultury;

2. Umożliwienie im lepszego poruszania się w kulturach anglojęzycznych;

3. Wyrobienie umiejętności świadomego uczestnictwa we własnej kulturze.

Tematy szczegółowe:

1. Konstrukcja pojęcia kultury. Kultura a natura.

2. Przemiany kultury - akulturacja, dyfuzja.

3. Kultura a biologia - posługiwanie się ciałem w kulturze.

4. Kultura Materialna - rola artefaktów w kulturze

5. Kultura materialna - żywność i strój jako elementy kultury.

6. Seksualność, małżeństwo, rodzina.

7. Magia, religia.

8. Władza i polityka w kulturze. Pojęcie nowoczesności.

9. Nowe trendy w studiach nad kulturą: postkolonializm, ekokrytyka itp.

W przypadku prowadzenia zajęć w systemie zdalnym - zajęcia będą odbywały się z użyciem platformy Moodle, Youtube, GoogleMeet. Większość zajęć będzie odbywać się asynchronicznie - studenci otrzymają materiały co tydzień poprzez USOSMail, okazjonalnie przewidziane jest spotkanie online (GoogleMeet) w czasie rzeczywistym, w godzinach przewidzianych w programie na zajęcia.

Dyżury dla studentów: poniedziałki 10.30-12.00 (GoogleMeet po umówieniu mailowym)

Literatura:

1. Ember, Carol R. Melvin Ember, Cultural Anthropology.

2. Haviland, William A., Cultural Anthropology.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

1. zna podstawowe pojęcia wiedzy o kulturze,

2. postrzega kultury w całej ich złożoności jako systemy, przyjmując za podstawę antropologię kultury.

3. Jest świadom pluralizmu kultur.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Sprawnie porusza się w ogólnej problematyce kultur krajów anglosaskich;

2. Umie dostrzec problem badawczy w zakresie kulturoznawstwa krajów anglosaskich.

3. Umie świadomie uczestniczyć we własnej kulturze narodowej

Kompetencje Społeczne:

1. Okazuje tolerancję wobec innych kultur.

2. Szanuje różnorodność zachowań kulturowych (oraz indywidualnych)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne (45 minut) składające się z części testowej oraz jednego pytania otwartego. Ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Babilas
Prowadzący grup: Dorota Babilas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.