Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą brazylijską - tekst i kontekst II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLB2-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą brazylijską - tekst i kontekst II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Do kluczowych efektów uczenia należą:

- uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury brazylijskiej, również dotyczącej jej specyfiki na tle literatury światowej;

- umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu współczesnej literatury brazylijskiej, jego kontekstu kulturowego oraz pragmatycznego, a także relacji ze współczesnymi zjawiskami pozaliterackimi, niezbędna do zainicjowania indywidualnych, wstępnych badań nad wybranymi dziełami współczesnej literatury brazylijskiej.


Celem kursu jest pogłębienie kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich dotyczących współczesnej literatury brazylijskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego, wprowadzenie studenta w problematykę badań literackich i zainicjowanie wstępnych badań nad wybranymi tekstami współczesnych autorów brazylijskich.Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i pogłębionej analizie kontekstu kulturowego oraz pragmatycznego wybranych dzieł współczesnej literatury brazylijskiej i ich relacji ze zjawiskami pozaliterackimi.

Omawiana i analizowana będzie twórczość współczesnych pisarzy i poetów brazylijskich, m.in. Ferreira Gullar, Hilda Hilst, Dalton Trevisan, Michel Laub, Ricardo Aleixo, Adriana Lisboa, Angélica Freitas, Martha Batalha, Socorro Acioli, Itamar Vieira Junior.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i pogłębionej analizie kontekstu historycznego, kulturowego oraz pragmatycznego wybranych dzieł współczesnej literatury brazylijskiej i ich relacji ze zjawiskami pozaliterackimi.

Analiza dyskursu literackiego.

Omawiana i analizowana będzie twórczość współczesnych pisarzy i poetów brazylijskich, m.in. Ferreira Gullar, Hilda Hilst, Dalton Trevisan, Michel Laub, Ricardo Aleixo, Adriana Lisboa, Angélica Freitas, Martha Batalha, Socorro Acioli, Itamar Vieira Júnior.

Literatura:

Acioli, S. (2014): A cabeça do santo. São Paulo, Companhia das Letras.

Aleixo, R. (2018): Pesado demais para a ventania: antologia poética. São Paulo, Todavia.

Batalha, M. (2018): Nunca houve um castelo. São Paulo, Companhia das Letras.

Bosi, A.(1978): História concisa da literatura brasileira. São Paulo,Cultrix.

Candido, A.; Castello, J.A.(1968): Presença da Literatura Brasileira, 3 Modernismo. São Paulo, DIFEL.

Freitas, A. (2017): Um útero é do tamanho de um punho. São Paulo, Companhia das Letras.

Gullar, F. (2011): Poemas Escolhidos. Rio de Janeiro, Nova Fronteira.

Hilst, H. (2017): Da poesia. São Paulo, Companhia das Letras.

Laub, Michel (2011): Diário da queda. São Paulo, Companhia das Letras.

Lisboa, A. (2013): Sinfonia em branco. Rio de Janeiro, Alfaguara.

Moriconi, I. (2009): Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro, Objetiva.

Trevisan, D. (2009): 35 noites de paixão: contos escolhidos. Rio de Janeiro, BestBolso.

Vieira Junior, Itamar (2019): Torto arado. São Paulo, Todavia.

www.adrianalisboa.com

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawową terminologię nauk humanistycznych w językoznawstwie, jej źródła, oraz zastosowania.

- metodologię badań w literaturoznawstwie.

- zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (wariant brazylijski języka portugalskiego).

- fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury Brazylii.

Absolwent potrafi:

- z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje.

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

- stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Absolwent gotów jest to:

- uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność – maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

2. aktywność na zajęciach – 20% oceny końcowej.

3. projekt - analiza wybranego dzieła 40% oceny końcowej

3. egzamin pisemny – 40% oceny końcowej.

Forma zaliczenia przedmiotu: zdalna/stacjonarna.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alcione Nawroski
Prowadzący grup: Alcione Nawroski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.