Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura regionów Brazylii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-KRB1-21 Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Kultura regionów Brazylii I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem kursu jest przedstawienie aspektów kulturowych i artystycznych charakterystycznych dla głównych regionów Brazylii.

Można zaobserwować, że Brazylia posiada duże zewnętrzne, jak i wewnętrzne wpływy kulturowe – europejskie, afrykańskie i natywne (indiańskie), które asymilowały się lub pogłębiły różnice kulturowe wynikające z istniejącego geograficznego podziału regionalnego Brazylii.


Skrócony opis:

Celem kursu jest przedstawienie wpływów kulturowych, które odegrały ważną rolę w procesie kształtowania regionów Brazylii.

Pełny opis:

Celem kursu jest przedstawienie wpływów kulturowych, które odegrały ważną rolę w procesie kształtowania regionów Brazylii.

Brazylia, ze względu na swój rozmiar i typ zaludnienia różniący się w poszczególnych regionach, często znacznie od siebie oddalonych, została poddana wpływom wielu kultur europejskich, afrykańskich oraz natywnych (indiańskich), które się ze sobą stopniowo wymieszały, kształtując tym samym rozwój kultur regionalnych.

Literatura:

Ribeiro, Darcy (1995): O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo, Companhia das Letras.

Ribeiro, Darcy (1975): Configurações histórico-culturais dos povos americanos. Rio de Janeiro, Editora Civilização Brasileira.

Ribeiro, Darcy (1962): A política indigenista brasileira. Rio de Janeiro, Ministério da Agricultura.

Kula, Marcin (1987): Historia Brazylii. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

materiały audiowizualne

Efekty uczenia się:

-ma podstawową wiedzę z zakresu historii kultury Brazylii

-ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Brazylii

-potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje dotyczące tematów omawianych na kursie

-posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie kulturoznawstwa brazylijskiego.

-potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa brazylijskiego w typowych sytuacjach profesjonalnych

- potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa brazylijskiego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym Brazylii

-posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

-posiada kompetencję językową w zakresie języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym umożliwiającą zrozumienie, analizę i interpretację, a także przygotowanie prac ustnych i pisemnych w zakresie kulturoznawstwa brazylijskiego

-potrafi aktywnie włączyć się w uczestnictwo w kulturze studiowanego regionu (Brazylii), korzystając z różnych mediów i form

-zna elementarną terminologię używaną w opisie kultury Brazylii rozumie jej źródła oraz zastosowania

-potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu kulturoznawstwa brazylijskiego w języku portugalskim

-ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Brazylii

-ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w kulturze brazylijskiej

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

W pierwszym semestrze:

- obecność

- aktywność

- praca pisemna

W drugim semestrze:

- obecność

- kolokwium

- aktywność

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Błoch
Prowadzący grup: Agata Błoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

5.10.2021

INTRODUÇÃO

NORTE

12.10.2021

História: Rafael Chambouleyron, Vanice Siqueira de Melo. “Governadores e índios, guerras e terras entre o Maranhão e o Piauí (primeira metade do século XVIII)”. O Atlântico equatorial: sociabilidade e poder nas fronteiras da América portuguesa • Rev. Hist. (São Paulo) (168) • Jan-Jun 2013.

19.10.2021

Cultura:

Os índios do Maranhão. O Maranhão dos índios. Associação Carlo Ubbiali. Instituto EKOS.

26.10.2021

Instituições: Fundação Nacional do Índio — pt-br (www.gov.br)

https://www.gov.br/funai/pt-br

NORDESTE

2.11.2021

História: Denis de Mendonça Bernardes. Notas sobre a formação social do Nordeste. Estado e Sociedade • Lua Nova (71) • 2007

9.11.2021

Cultura: Anne Caroline Oliveira Lima et. al. “Desvalorização da cultura nordestina sob o olhar dos estudantes de jornalismo da Fanor. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal - RN – 2 a

4/07/2015

Língua: Gíria nordestina

Exemplo. As GÍRIAS nordestinas mais faladas: você entende todas elas? (awebic.com)

https://www.awebic.com/girias-nordestinas-voce-entende-todas-elas/

https://www.dicionariopopular.com/girias-nordestinas/

CENTRO-OESTE

16.11.2021

História:

Paola Berenstein Jacques e Dilton Lopes de Almeida Júnior. A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA: ALGUNS SILENCIAMENTOS E UM AFOGAMENTO. Paola Berenstein Jacques e Dilton Lopes de Almeida Júnior

23.11.2021

Política:

Marcos Bittar Haddad et. al. O Centro-Oeste brasileiro e suas transformações econômicas de 1970 a 2012. REVISTA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ISSN 2317-5443, DOI: 10.7867/2317-5443.2015V3N2P033-054.

30.11.2021

Ecologia:

Cleber J. R. Alho. O significado socioeconômico do turismo na natureza: o Pantanal diante das normas reguladoras do Estado. Revista Sociedade e Estado – Volume 34, Número 3, Setembro/Dezembro 2019.

SUDESTE

7.12.2021

Imigração

Rio de Janeiro.

14.12.2021

Imigração

Débora Bendocchi Alves. Cartas de imigrantes como fonte para o historiador: Rio de Janeiro Turíngia (1852-1853). Rev. Bras. Hist. 23 (45) • Jul 2003 •

21.12.2021

Política:

Política café com leite – Rio de Janeiro e São Paulo na época da República Velha

SUL

11.01.2022

Conflitos:

Revolução Farroupilha & Guerra do Paraguai

18.01.2022

Cultura:

Curitiba – a cidade polonesa no Brasil

25.01.2022

Cultura:

Imigração alemã

Uwagi:

Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegóły dotyczące zaliczenia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henrique Shinzato
Prowadzący grup: Henrique Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

5.10.2021

INTRODUÇÃO

NORTE

12.10.2021

História: Rafael Chambouleyron, Vanice Siqueira de Melo. “Governadores e índios, guerras e terras entre o Maranhão e o Piauí (primeira metade do século XVIII)”. O Atlântico equatorial: sociabilidade e poder nas fronteiras da América portuguesa • Rev. Hist. (São Paulo) (168) • Jan-Jun 2013.

19.10.2021

Cultura:

Os índios do Maranhão. O Maranhão dos índios. Associação Carlo Ubbiali. Instituto EKOS.

26.10.2021

Instituições: Fundação Nacional do Índio — pt-br (www.gov.br)

https://www.gov.br/funai/pt-br

NORDESTE

2.11.2021

História: Denis de Mendonça Bernardes. Notas sobre a formação social do Nordeste. Estado e Sociedade • Lua Nova (71) • 2007

9.11.2021

Cultura: Anne Caroline Oliveira Lima et. al. “Desvalorização da cultura nordestina sob o olhar dos estudantes de jornalismo da Fanor. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação XVII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Natal - RN – 2 a

4/07/2015

Língua: Gíria nordestina

Exemplo. As GÍRIAS nordestinas mais faladas: você entende todas elas? (awebic.com)

https://www.awebic.com/girias-nordestinas-voce-entende-todas-elas/

https://www.dicionariopopular.com/girias-nordestinas/

CENTRO-OESTE

16.11.2021

História:

Paola Berenstein Jacques e Dilton Lopes de Almeida Júnior. A CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA: ALGUNS SILENCIAMENTOS E UM AFOGAMENTO. Paola Berenstein Jacques e Dilton Lopes de Almeida Júnior

23.11.2021

Política:

Marcos Bittar Haddad et. al. O Centro-Oeste brasileiro e suas transformações econômicas de 1970 a 2012. REVISTA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, ISSN 2317-5443, DOI: 10.7867/2317-5443.2015V3N2P033-054.

30.11.2021

Ecologia:

Cleber J. R. Alho. O significado socioeconômico do turismo na natureza: o Pantanal diante das normas reguladoras do Estado. Revista Sociedade e Estado – Volume 34, Número 3, Setembro/Dezembro 2019.

SUDESTE

7.12.2021

Imigração

Rio de Janeiro.

14.12.2021

Imigração

Débora Bendocchi Alves. Cartas de imigrantes como fonte para o historiador: Rio de Janeiro Turíngia (1852-1853). Rev. Bras. Hist. 23 (45) • Jul 2003 •

21.12.2021

Política:

Política café com leite – Rio de Janeiro e São Paulo na época da República Velha

SUL

11.01.2022

Conflitos:

Revolução Farroupilha & Guerra do Paraguai

18.01.2022

Cultura:

Curitiba – a cidade polonesa no Brasil

25.01.2022

Cultura:

Imigração alemã

Uwagi:

Na pierwszych zajęciach zostaną podane szczegóły dotyczące zaliczenia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.