Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Brazylii I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NBKB1-1U Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Najnowsze badania nad dziejami, kulturą i religią Brazylii I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni posiadać zaawansowaną znajomość języka portugalskiego oraz podstawową wiedzę na temat historii i szeroko pojętej kultury Brazylii.

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z najnowszymi badaniami dotyczącymi historii, szeroko pojętej kultury i religii w Brazylii oraz ich metodologią. Przedstawiony zostanie szeroki wachlarz problemów i perspektyw badawczych, które poddane zostaną krytycznej lekturze oraz dyskusji na zajęciach.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studenta z najnowszymi badaniami dotyczącymi historii, szeroko pojętej kultury i religii w Brazylii oraz ich metodologią. Przedstawiony zostanie szeroki wachlarz problemów i perspektyw badawczych, które poddane zostaną krytycznej lekturze oraz dyskusji na zajęciach, w sposób zachęcający studentów do pogłębiania wiadomości na ten temat oraz formułowania własnych problemów badawczych.

Interdyscyplinarne ujęcie ma na celu zachęcić studentów do szukania związków pomiędzy zjawiskami zachodzącymi w różnych obszarach życia społecznego i kultury, a także z ich podłożem historycznym. Nawiązując do klasycznych ujęć dziejów, kultury i religijności, zajęcia mają na celu pokazać w jaki sposób najnowsze badania wchodzą z nimi w dialog, niejednokrotnie je dekonstruując i proponując swoistą rekonstrukcję historii (np. historii kolonizacji i niewolnictwa) i mitologii narodowej (mit „brazylijskości”, mit „demokracji rasowej”) z zupełnie innej perspektywy, m.in. z perspektywy grup marginalizowanych.

Literatura:

Bernardino-Costa, J.; Grosfoguel, R. Decolonialidade e perspectiva negra. In: Revista Sociedade e Estado, vol. 31., n. 1, janeiro/abril 2016.

Chauí, M., Cultura e democracia. Salvador: Secretaria de Cultura, Fundação Pedro Calmon, 2009.

Dalcastagnè, R. Um território contestado: literatura brasileira contemporânea e as novas vozes sociais. In: Iberic@l: Revue d’études ibériques et ibéro-américaines, Paris, v. 2, p. 13-18, 2012.

Fonseca, Maria Nazareth Soares (org.). Brasil afro-brasileiro. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.

Hollanda, H. Buarque de. Cultura como recusro. Salvador: Secretaria da Cultura do Estado da Bahia. Fundação Pedro Calmon, 2012.

Munanga, Kabengelê. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil. Identidade nacional versus identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004.

Ribeiro, C. de Oliveira. Um olhar sobre o atual cenário religioso brasileiro: possibilidades e limites para o pluralismo. Estudos de Religião, v. 27, n. 2, pp. 53-71, 2013.

Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto. H. Buarque de Hollanda (org.). Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2019.

Prandi, Reginaldo. Deuses africanos no Brasil, em: Herdeiras do Axé. São Paulo: Hucitec, pp. 1-50, 1997.

Priore, M. del. (org.), História das mulheres no Brasil,7. ed. São Paulo: Contexto, 2004.

Ribeiro, Darcy. O povo brasileiro. A formação e o sentido do Brasil, 4 ed., São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

Ribeiro, Djamila. O lugar de fala. São Paulo: Pólen, 2019.

Schwarcz, L., M., História da vida privada no Brasil; contrastes da intimidade contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. (wybrane rozdziały)

Schwarcz, L., M., Starling, H., Brasil: uma biografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

specyfikę przedmiotową i metodologiczną właściwą dla studiowanego kierunku, którą jest w stanie rozwijać twórczo i stosować w działalności profesjonalnej oraz terminologię z zakresu studiowanego kierunku na poziomie rozszerzonym (K_W01, S3K_W01);

powiązania kierunku iberystyka z innymi dziedzinami nauk humanistycznych i społecznych (K_W02, S3K_W02);

podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej (K_W03, S3K_W03);

zjawiska naukowe i kulturalne w Polsce i krajach portugalskojęzycznych, zwłaszcza w Brazylii, jak również powiązania nowych badań oraz trendów z zakresu studiowanego kierunku z innymi dyskursami humanistycznymi (K_W04, S4K_W04);

terminologię, teorię i metodologię z zakresu dyscyplin naukowych właściwych dla studiów iberystycznych (K_W05, S4K_W05);

współczesne dokonania ośrodków i szkół badawczych obejmujące wybrane obszary dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwe dla studiów iberystycznych (K_W06, S4K_W06).

KOMPETENCJE

Absolwent potrafi:

wykorzystać nabyte umiejętności badawcze obejmujące: krytyczną analizę wytworów kultury oraz zjawisk społecznych krajów portugalskiego obszaru językowego, a zwłaszcza Brazylii, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod oraz konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U01, S4K_U01);

samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie studiowanego kierunku i poszerzać umiejętności badawcze oraz podejmować autonomiczne działania zmierzające do rozwoju i kierowania własną karierą zawodową (K_U02, S4K_U02);

wykorzystać nabyte umiejętności językowe w zakresie rozumienia i tworzenia tekstów ustnych i pisemnych z wykorzystaniem terminologii fachowej (K_U03, S4K_U03);

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów, technik komunikacyjnych ze specjalistami języku polskim i portugalskim w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów iberystycznych (K_U06, S4K_U06).

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

współdziałania w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01, S4K_K01);

rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem przyszłego zawodu (K_K02, S4K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlegać będzie przygotowanie do zajęć na podstawie wskazanych materiałów (w tym przygotowanie 1 referatu) oraz aktywne uczestnictwo w dyskusjach.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Błoch
Prowadzący grup: Agata Błoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Investigações mais recentes sobre a história, cultura e religião no Brasil

Semestre de inverno 2021/2022

Aulas administradas por Dra. Agata Błoch

Avaliação

70 % - exame oral

30% - participação

1. 8.10.2021

Introdução

HISTÓRIA

1. 15.10.2021

O que é história? Como se faz história hoje?

Sarah Maza. Thinking about history. The University of Chicago Press, 2017.

a. The history of whom?

b. The history of where?

c. The history of what?

2. 22.10.2021

Discussão: Que livros sobre a história do Brasil encontramos?

3. 29.10.2021

Agata Błoch (2020). A historiografia colonial "vista de baixo": ameaça, uma abordagem nova ou complementar à história "vista de cima". História em movimento múltiplas abordagens. Porto Alegre: Casa Letras, pp. 10-25.

https://www.casaletras.com/historia-em-movimento

1. 5.11.2021

Digital History

Błoch, A., Vasques Filho, D., & Bojanowski, M. (2020). „Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire”. Social Networks.

Slave Voyages:

https://www.slavevoyages.org/

REPUBLIC OF LETTERS

http://republicofletters.stanford.edu/

Projects:

https://www.ieg-mainz.de/en/research/digital_historical_research

Visual History

https://visual-history.de/project/histograph/

LONSEA

http://www.lonsea.de/pub/about

“Dissident Networks Project”

https://dissinet.cz/

CULTURA

2. 19.11.2021

A questão indígena

Carlos Benitez Trinidad. A questão indígena sob a ditadura militar do imaginar ao dominar. Anuario Antropologico, Brasilia, UnB, 2018, v. 43, n.1, pp. 257-284.

3. 26.11.2021

Racismo estrutural

Silvio Luiz de Almeida. Racismo estrutural. São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019.

4. 3.12.2021

Racismo recreativo

Adilson Moreira. Racismo recreativo. São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019.

5. 10.12.2021

Interseccionalidade

Carla Akotirene. Interseccionalidade. São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019.

6. 17.12.2021

Apropriação cultural

Rodney William. Apropriação cultural. São Paulo : Pólen, 2019.

RELIGIÃO

7. 14.01.2022

Candomblé e Covid 2019

VÍTOR QUEIROZ. QUANDO O SER HUMANO CRIA, IKU VEM À TERRA: AS MEDIAÇÕES DE EXU, A ONIPRESENÇA DA MORTE E A COVID-19 EM DOIS CONTEXTOS AFRORRELIGIOSOS. Estud. hist. (Rio J.) 34 (73) • May-Aug 2021.

8. 21.01.2022

Igrejas neopentecostais e período pré-eleitoral

Leandro Ortunes, Silvana Gobbi Martinho, Tathiana Senne Chicarino. „A instrumentalização do discurso do medo: pastores midiáticos e o período pré-eleitoral de 2014”. Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. 42 (2) • May-Aug 2019.

9. 28.01.2022

Conclusões

Uwagi:

Avaliação

70 % - exame oral

30% - participação

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Walczuk
Prowadzący grup: Magdalena Walczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Investigações mais recentes sobre a história, cultura e religião no Brasil

Semestre de inverno 2021/2022

Aulas administradas por Dra. Agata Błoch

Avaliação

70 % - exame oral

30% - participação

1. 8.10.2021

Introdução

HISTÓRIA

1. 15.10.2021

O que é história? Como se faz história hoje?

Sarah Maza. Thinking about history. The University of Chicago Press, 2017.

a. The history of whom?

b. The history of where?

c. The history of what?

2. 22.10.2021

Discussão: Que livros sobre a história do Brasil encontramos?

3. 29.10.2021

Agata Błoch (2020). A historiografia colonial "vista de baixo": ameaça, uma abordagem nova ou complementar à história "vista de cima". História em movimento múltiplas abordagens. Porto Alegre: Casa Letras, pp. 10-25.

https://www.casaletras.com/historia-em-movimento

1. 5.11.2021

Digital History

Błoch, A., Vasques Filho, D., & Bojanowski, M. (2020). „Networks from archives: Reconstructing networks of official correspondence in the early modern Portuguese empire”. Social Networks.

Slave Voyages:

https://www.slavevoyages.org/

REPUBLIC OF LETTERS

http://republicofletters.stanford.edu/

Projects:

https://www.ieg-mainz.de/en/research/digital_historical_research

Visual History

https://visual-history.de/project/histograph/

LONSEA

http://www.lonsea.de/pub/about

“Dissident Networks Project”

https://dissinet.cz/

CULTURA

2. 19.11.2021

A questão indígena

Carlos Benitez Trinidad. A questão indígena sob a ditadura militar do imaginar ao dominar. Anuario Antropologico, Brasilia, UnB, 2018, v. 43, n.1, pp. 257-284.

3. 26.11.2021

Racismo estrutural

Silvio Luiz de Almeida. Racismo estrutural. São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019.

4. 3.12.2021

Racismo recreativo

Adilson Moreira. Racismo recreativo. São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019.

5. 10.12.2021

Interseccionalidade

Carla Akotirene. Interseccionalidade. São Paulo : Sueli Carneiro ; Pólen, 2019.

6. 17.12.2021

Apropriação cultural

Rodney William. Apropriação cultural. São Paulo : Pólen, 2019.

RELIGIÃO

7. 14.01.2022

Candomblé e Covid 2019

VÍTOR QUEIROZ. QUANDO O SER HUMANO CRIA, IKU VEM À TERRA: AS MEDIAÇÕES DE EXU, A ONIPRESENÇA DA MORTE E A COVID-19 EM DOIS CONTEXTOS AFRORRELIGIOSOS. Estud. hist. (Rio J.) 34 (73) • May-Aug 2021.

8. 21.01.2022

Igrejas neopentecostais e período pré-eleitoral

Leandro Ortunes, Silvana Gobbi Martinho, Tathiana Senne Chicarino. „A instrumentalização do discurso do medo: pastores midiáticos e o período pré-eleitoral de 2014”. Intercom, Rev. Bras. Ciênc. Comun. 42 (2) • May-Aug 2019.

9. 28.01.2022

Conclusões

Uwagi:

Avaliação

70 % - exame oral

30% - participação

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.