Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka języka portugalskiego w wariancie brazylijskim dla celów literaturoznawstwa II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NJPBdCL2-21 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Nauka języka portugalskiego w wariancie brazylijskim dla celów literaturoznawstwa II
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 2 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów I stopnia specjalności brazylijskiej i prowadzony w języku portugalskim w wariancie brazylijskim z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów i materiałów audiowizualnych, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, etc. analizowanych w trakcie zajęć. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w wariancie brazylijskim języka portugalskiego w mowie i piśmie na podstawie analizowanych tekstów literackich, artykułów prasowych omawiających szerokopojętą kulturę brazylijską i poruszające tematykę dotyczącą życia społecznego, politycznego i kulturowego Brazylii, a także doskonalenie podstawowych umiejętności literaturoznawczych.

Pełny opis:

Kurs przeznaczony dla studentów II roku studiów I stopnia specjalności brazylijskiej i prowadzony w języku portugalskim w wariancie brazylijskim z wykorzystaniem zróżnicowanych tematycznie tekstów i materiałów audiowizualnych, w tym filmów, piosenek, artykułów prasowych, etc. analizowanych w trakcie zajęć. Celem kursu jest przede wszystkim doskonalenie umiejętności porozumiewania się w sposób swobodny i poprawny w wariancie brazylijskim języka portugalskiego w mowie i piśmie na podstawie analizowanych tekstów literackich, artykułów prasowych omawiających szerokopojętą kulturę brazylijską i poruszające tematykę dotyczącą życia społecznego, politycznego i kulturowego Brazylii, wzbogacenie zasobu słownictwa, a także doskonalenie podstawowych umiejętności literaturoznawczych. Zajęcia składać się będą z ćwiczeń leksykalnych, umożliwiających lekturę omawianych pozycji, części poświęconej utrwaleniu i wprowadzeniu nowych struktur gramatycznych, a także dyskusji na tematy poruszane w wybranych tekstach literackich i prasowych.

Podstawowym celem zajęć jest dalsze aktywne rozwijanie i ugruntowanie kompleksowych sprawności językowych (wypowiedź ustna i pisemna, rozumienie przekazu ustnego i pisemnego) z zakresu języka portugalskiego w wariancie brazylijskim, a więc systematyzacja i utrwalanie u studentów sprawności językowych w zakresie wypowiedzi ustnej i języka pisanego.

Te sprawności kształtowane w kontekście akademickim stanowić mają podstawę do rozumienia i tworzenia tekstów i wypowiedzi w języku portugalskim w wariancie brazylijskim osadzonych w programie kierunku studiów, który obejmuje również wiedzę literaturoznawczą i kulturoznawczą, i rozwijane są w perspektywie przygotowania pracy licencjackiej wieńczącej pierwszy cykl nauczania.

Literatura:

artykuły prasowe, teksty literackie, artykuły internetowe, materiały audiowizualne

Słowniki:

Aurélio, Houaiss

Mariano Kawka. Słownik portugalsko-polski/polsko-portugalski. Biblioteka Iberyjska, 2014

CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.

CASTILHO, Ataliba T. de. Pequena Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2012.

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. São Paulo: Nova Geração, 2011.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

K_W05 - zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalskiego w wariancie brazylijskim).

Absolwent potrafi:

K_U07 - porozumiewać się w języku polskim i portugalskim w normie brazylijskiej z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w ramach dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek.

K_U08 - posługiwać się językiem portugalskim w normie brazylijskiej czynnie i biernie na poziomie zaawansowanym w rejestrze pisanym i mówionym (poziom B2), co umożliwia mu porozumiewanie się oraz przygotowanie prac (pisemnych i ustnych) w zakresie dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Absolwent jest gotów do:

K_K01- uczenia się przez całe życie.

K_K02- podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności.

K_K03 -komunikowania się i współdziałania w społecznościach językowych portugalskich.

K_K07 - aktywnego uczestnictwa w kulturze Brazylii przy wykorzystaniu różnych mediów i form.

K_K08 - śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w portugalskojęzycznym obszarze językowym, w szczególności Brazylii.

Metody i kryteria oceniania:

obecność (maksymalnie 5 nieobecności nieusprawiedliwionych w ciągu semestru)

- test semestralny na koniec semestru zimowego i letniego;

- egzamin pisemny i ustny w semestrze letnim;

- prace pisemne;

- prace domowe;

- aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Julian Konopelski, Marek Polak
Prowadzący grup: Julian Konopelski, Marek Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.