Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJP31 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym (w przybliżeniu poziom C1). Zajęcia mają na celu rozszerzenie słownictwa, utrwalenie już znanych struktur gramatycznych oraz doskonalenie wymowy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dalszy rozwój kompetencji językowej, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Nacisk położony jest głównie na rozwój słownictwa, oraz na utrwalenie struktur gramatycznych języka portugalskiego które studenci Portugalistyki poznali w I i II roku nauki.

Tematy omawiane na zajęciach, to m.in.:

- Portugalia / Brazylia a kraj pochodzenia studenta (wskaźniki rozwoju społecznego: przyrost naturalny, równość / nierówność płci, sytuacja mniejszości etnicznych, stopa zatrudnienia i bezrobocia, wielokulturowość);

- młodzież i społeczeństwo (nowe umiejętności i technologie: mobilne urządzenia elektroniczne; życie w mieście i na wsi; życie nocne; młodzi i ich przyszłość: szczęście, realizacja zawodowa i osobista, adaptacja do nowych sytuacji i kontekstów; spotkanie pokoleń: tradycje i zwyczaje społeczne oraz rodzinne);

- migracje (emigracja i imigracja: asymilacja w nowym społeczeństwie czy podtrzymywanie korzeni kulturowych; historie sukcesu imigrantów);

- zwyczaje w Portugalii / Brazylii: portugalskie/brazylijskie poczucie humoru; jedzenie, wino, kawa; wypoczynek i sport: piłka nożna;

- ważne postaci portugalskiej / brazylijskiej kultury, np. Agostinho da Silva, Teófilo Braga, Aquilino Ribeiro, Rui Barbosa, Machado de Assis.

.........

Praca na zajęciach polega na doskonaleniu praktycznych aspektów posługiwania się językiem obcym, poprzez: lekturę i interpretację różnego rodzaju tekstów (informacyjne, prasowe, literackie) z naciskiem na jednoczesną analizę struktur gramatycznych, frezeologicznych i kwestie leksykalne; dyskusje obejmujące zróżnicowaną tematykę (w oparciu o opracowywane teksty oraz na temat bieżących wydarzeń i zjawisk społecznych); wykorzystanie materiałów audiowizualnych (fragmenty filmów, informacje telewizyjne i radiowe, nagrania muzyczne), pisanie prac pisemnych oraz analizę błędów; tłumaczenie krótkich tekstów oraz pojedynczych wyrazów i fraz występujących w opracowywanych tekstach oraz analizę błędów; pogłębienie i usystematyzowanie kwestii gramatycznych; zapoznanie się z wersją europejską i brazylijską języka portugalskiego, a także z różnorodnymi jego rejestrami, akcentami i regionalizmami.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku portugalskim z zakresu problematyki iberystycznej i zagadnień z nią związanych

-posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej

- ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki języka kierunkowego (portugalski)

-ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.