Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie językoznawcze - linia fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LMF-13S-J Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie językoznawcze - linia fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Seminaria magisterskie językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Dla studentów zainteresowanych tematami językoznawczymi oraz znających język fiński na poziomie C1 (umożliwiającym swobodne czytanie literatury przedmiotu i analizę źródeł).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa fińskiego.

Pełny opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy z zakresu językoznawstwa fińskiego w związku z samodzielnym zgłębianiem wybranych zagadnień językoznawczych. W trakcie zajęć studenci precyzują swoje zainteresowania językoznawcze, wybierają temat pracy magisterskiej i metodę badawczą, szukają odpowiedniej literatury przedmiotu oraz referują postępy pracy. Celem zajęć jest także udoskanalanie umiejętności pisania i redagowania pracy naukowej w języku fińskim lub polskim oraz umiejętności spojrzenia na badany materiał nowym i „świeżym” okiem.

Literatura:

Eco, Umberto. 2007. Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas. 2010. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki.

Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (red.). 2002. Tieteellinen kirjoittaminen. Vastapaino, Tampere.

Svinhufvud, Kimmo. 2009. Gradu-takuu. Tammi, Keuruu.

Tutkiva suomen kielen opiskelija. Helsingin yliopisto - http://www.helsinki.fi/hum/skl/opiskelu/ohjeet.pdf

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- umie sprecyzować swoje zainteresowania językoznawcze

- potrafi znaleźć literaturę przedmiotu na interesujący go temat

- potrafi dobrać odpowiedni materiał językowy potrzebny do analizy

- posiada umiejętność czytania tekstów językoznawczych w języku fińskim

- potrafi w jasny i przystępny sposób referować interesujące go zagadnienia

- zna metodologię pisania pracy magisterskiej

- umie stworzyć konspekt pracy magisterskiej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium jest aktywny udział w zajęciach, sformułowanie tematu pracy, referowanie wybranej literatury przedmiotu, opracowanie bibliografii oraz przygotowanie i złożenie w terminie pracy magisterskiej. Warunkiem przystąpienia do egzaminu magisterskiego jest zaliczenie seminarium po obu semestrach i złożenie pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć oraz egzaminów i zaliczeń:

Google Meet

Forma/zasady zaliczenia/egzaminu: na podstawie referatów i przesłanych fragmentów prac

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.