Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny II stopień - językoznawstwo (fińska)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LMF12-WMJ Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny II stopień - językoznawstwo (fińska)
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Seminaria magisterskie językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Dla studentów uczęszczających na seminarium magisterskie z językoznawstwa fińskiego. Dla studentów bardzo dobrze władających językiem fińskim, zainteresowanych kwestiami językoznawczymi oraz znających podstawy morfologii, składni, semantyki i pragmatyki języka fińskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład monograficzny specjalizacyjny dotyczy zagadnień ze współczesnego językoznawstwa fińskiego i stanowi rozszerzenie wykładów z Gramatyki opisowej języka fińskiego I i II prowadzonych na etapie studiów licencjackich.

Pełny opis:

Celem wykładu monograficznego specjalizacyjnego jest pogłębienie wiedzy z zakresu współczesnego językoznawstwa fińskiego oraz uzupełnienie i poszerzenie wykładów z Gramatyki opisowej języka fińskiego I i II. W trakcie wykładu omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:

- zdania bezpodmiotowe

- passivum

- osoba generyczna („nollapersoona”)

- modalność

- partykuły

- dyrektywy

- konstrukcje afektywne

- leksykologia.

Literatura:

Podstawowa literatura:

Iso suomen kielioppi (ISK). Auli Hakulinen (toim.). SKS. Helsinki 2004 (2005), s. 1169-1637.

http://kaino.kotus.fi/visk/etusivu.php

oraz wzmiankowane w niej źródła.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna i umie posługiwać się podstawowymi pojęciami i terminami z zakresu referowanych na wykładzie zagadnień

- zna problematykę zdań bezpodmiotowych, umie wyróżniać funkcje passivum i osoby generycznej

- potrafi rozróżniać różne typy modalności

- zna i umie rozróżniać różne rodzaje partykuł

- rozumie specyfikę konstrukcji o charakterze dyrektyw i konstrukcji afektywnych.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z wykładu po obu semestrach.

Egzamin ustny końcowy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład monograficzny - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć oraz egzaminów i zaliczeń:

Google Meet

Forma/zasady zaliczenia/egzaminu:Google Meet, egz. ustny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.