Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka węgierskiego II - gramatyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LPNW34G Kod Erasmus / ISCED: 09.101 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka węgierskiego II - gramatyka
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Języki specjalności
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: węgierski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Praktyczna nauka języka węgierskiego I - gramatyka 3320-ZLW12C-PW1G
Praktyczna nauka języka węgierskiego I - gramatyka 3320-LLW12C-PW1G
Praktyczna nauka języka węgierskiego II - gramatyka 3320-ZPNW34G

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia są przeznaczone dla studentów, którzy już posiadają wiedzę na poziomie A2.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest pogłębienie wiedzy studentów na temat gramatyki języka węgierskiego, a także rozbudowa ich słownictwa, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych na poziomie średnio zaawansowanym.

Poziom B1 według Modern Languages: Learning, Teaching, Assessment. A Common European Framework of Reference oznacza docelowy poziom kursu języka obcego w zakresie podstawowych sprawności językowych dla studentów rozpoczynających naukę na kursie podstawowym.

Pełny opis:

Celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z bardziej złożonymi elementami gramatyki języka węgierskiego, a także ze słownictwem, które umożliwi im komunikowanie się w codziennych sytuacjach życiowych na poziomie średnio zaawansowanym.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia gramatyczne:

• tryb rozkazujący

• mowa zależna

• zdania złożone wyrażające możliwość, potrzebę i cel

• końcówka –vá/-vé (translativus)

• formy kauzatywne czasowników

• rekcja czasownika

• tryb warunkowy

• zdania warunkowe w odniesieniu do teraźniejszości i przeszłości

• zdania przydawkowe ze spójnikiem w funkcji okolicznika

• imiesłów przymiotnikowy czynny

• imiesłów przymiotnikowy bierny

• imiesłów przysłówkowy

• końcówka –ként

• słowotwórstwo

Literatura:

Podręczniki:

1. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

2. Erdős József: Új színes magyar nyelvkönyv II. Nyelvtani munkakönyv. Balassi Intézet, Budapest, 2007.

3. Szita Szilvia, Görbe Tamás; Gyakorló magyar nyelvtan szójegyzékkel, Budapest, 2009.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student ma gruntowną wiedzę z zakresu gramatyki języka węgierskiego, rozpoznaje, rozumie i poprawnie stosuje zaawansowane struktury gramatyczne. Posiada kompetencję czynną i bierną w zakresie języka węgierskiego na poziomie B1. Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka węgierskiego, posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie komunikacji w społeczności językowej węgierskiej i potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie obecności, aktywności na zajęciach, wyników śródsemestralnych testów kontrolnych i pracy własnej studenta.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alexandra Bata-Bocian
Prowadzący grup: Alexandra Bata-Bocian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć oraz egzaminów i zaliczeń:

Zoom Meeting

Google Classroom

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.