Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wiedza o Finlandii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LWFLW1 Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Wiedza o Finlandii
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - kulturoznawcze
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Kurs przeznaczony jest dla pierwszego roku studiów I stopnia.

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku z podstawowymi informacjami o Finlandii, a także wskazanie użytecznych źródeł informacji bieżących na jej temat.

Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów I roku z podstawowymi informacjami na temat Finlandii. Omówiona zostaje geografia Finlandii, warunki przyrodnicze kraju, podział regionalny i administracyjny, gospodarka i podstawy ustrojowe państwa fińskiego, najważniejsze dziedziny fińskiego życia społecznego i kulturalnego. Istotną część zbierania informacji studenci wykonują sami, a następnie prezentują wyniki na zajęciach. Tym samym zapoznają się również z podstawowymi źródłami informacji o Finlandii (wydawnictwa encyklopedyczne, fińskie media i portale internetowe).

Literatura:

1. Olli Aho, Hildi Hawkins, Päivi Valisaari (eds.) Finland: A Cultural Encyclopedia, Helsinki 1999.

2. źródła prasowe i internetowe (np. anglojęzyczne strony Helsingin Sanomat i publicznej rozgłośni YLE, strony internetowe instytucji państwowych, regionów, miast, instytucji kulturalnych itp.) – jednym z celów kursu jest przyzwyczajenie studentów do ich samodzielnego wyszukiwania i wykorzystywania.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student

potrafi wskazać i scharakteryzować fińskie krainy geograficzne, regiony historyczne i główne jednostki administracyjne

posiada podstawową wiedzę o warunkach przyrodniczych Finlandii

potrafi scharakteryzować najważniejsze cechy społeczeństwa fińskiego (struktura demograficzna, podziały etniczne, językowe, wyznaniowe)

potrafi wskazać i scharakteryzować najważniejsze działy gospodarki fińskiej

potrafi scharakteryzować pozycję i rolę Finlandii w polityce regionu i Unii Europejskiej

posiada podstawową wiedzę o ważnych dziedzinach fińskiego życia społecznego (opieka społeczna, edukacja)

posiada podstawową wiedzę o ważnych dziedzinach fińskiego życia politycznego (podstawy ustrojowe, główne ugrupowania polityczne)

Metody i kryteria oceniania:

obecność i aktywny udział w zajęciach, prezentacje, sprawdzian końcowy.

zaliczenie na ocenę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.