Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia kultury-spec. fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZLF12K-AK
Kod Erasmus / ISCED: 14.701 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury-spec. fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kształcenia ogólnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zasadami współczesnej analizy systemów kulturowych oraz stosowanym w niej pojęciami i kategoriami. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej).

Pełny opis:

Kurs wiedzy antropologicznej (oparty na autorskim programie i podręczniku Antropologia kultury), zapoznający z podstawowymi zasadami współczesnej analizy systemów kulturowych oraz stosowanym w niej pojęciami i kategoriami. Prezentacja różnorodnych stanowisk i orientacji antropologicznych (wzbogaconych o perspektywę socjologii i historii kultury), ujęć najnowszych i klasycznych. Zajęcia kończy praca roczna (analiza wybranych zjawisk kultury współczesnej).

Literatura:

Podstawową lekturą będą teksty ze zbioru Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, oprac. Grzegorz Godlewski [et al.]; wstęp i red. Andrzej Mencwel, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

I. Pojęcie kultury

" Heinrich Rickert, Człowiek i kultura

" Stefan Czarnowski, Kultura

" Bronisław Malinowski, Czym jest kultura?

" Philip Bagby, Pojęcie kultury

" Claude Lévi-Strauss, Etnolog wobec kondycji ludzkiej

II. Wzory kultury

" Ruth Benedict, Wzory kultury

" Florian Znaniecki, Wzorce i normy

III. Czas

" Mircea Eliade, Czas święty i mity

" Aron Guriewicz, "Cóż to jest... czas?"

" Francis C. Haber, Darwinowska rewolucja w pojęciu czasu

" Paul Davis, Czas Einsteina

IV. Przestrzeń

" Mircea Eliade, Święty obszar i sakralizacja świata

" Yi-Fu Tuan, Ciało, relacje międzyludzkie i wartości przestrzenne

" Edward T. Hall, Ukryty wymiar

" Witold Rybczyński, Przestrzeń domu, intymność, prywatność

V. Ciało

" Marcel Mauss, Sposoby posługiwania się ciałem

" Antoni Kępiński, Twarz, ręka

" Norbert Elias, O zachowaniu w sypialni

" Louis-Vincent Thomas, Sposoby obchodzenia się z trupem

VI. Osoba - osobowość - charakter społeczny

" Marcel Mauss, Pojęcie osoby, pojęcie "ja"

" Sigmund Freud, Ego i id

" Abram Kardiner, Osobowość podstawowa

" Margaret Mead, Płeć i charakter

" Erich Fromm, Charakter a proces społeczny

VII. Małżeństwo - rodzina - pokrewieństwo

" Bronisław Malinowski, Małżeństwo, pokrewieństwo

" Claude Lévi-Strauss, Rodzina

Efekty uczenia się:

Efektem zajęć powinno być uzyskanie przez studentów umiejętności posługiwania się kategoriami opisu, analizy i interpretacji głównych fenomenów kultury współczesnej i kultury epok dawnych.

Metody i kryteria oceniania:

Elementarna kompetencja kulturowa, umiejętność czytania tekstów ze zrozumieniem, aktywny udział w dyskusjach, praca zaliczeniowa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Witold Mrozek
Prowadzący grup: Witold Mrozek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)