Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie językoznawcze II - linia fińska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMF-3S-J Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie językoznawcze II - linia fińska
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Seminaria magisterskie językoznawcze
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Dla studentów specjalizacji fińskiej II roku studiów magisterskich.

Dla studentów zainteresowanych tematami językoznawczymi oraz znających język fiński na poziomie C1 (umożliwiającym swobodne czytanie literatury przedmiotu i analizę źródeł).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie studentów do napisania i obronienia pracy magisterskiej z zakresu językoznawstwa fińskiego.

Pełny opis:

Celem seminarium magisterskiego jest pogłębienie wiedzy z zakresu językoznawstwa fińskiego na interesujące studentów tematy poprzez zbieranie, referowanie i krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz materiału źródłowego, a także udoskonalenie warsztatu pisania pracy naukowej. W trakcie seminarium pogłębione zostaną zagadnienia związane z konstrukcją pracy naukowej, metodologią, argumentacją, sposobem przedstawienia treści, sposobem sporządzania przypisów i bibliografii. W tym celu na zajęciach zostaną omówione przykładowe teksty akademickie z zakresu językoznawstwa pod kątem ich układu i kompozycji oraz frazeologii i sformułowań typowych dla tekstów akademickich. W trakcie zajęć studenci będą referować wybrane przez siebie prace naukowe, uczestniczyć w dyskusjach oraz przedstawiać postępy w pracy. Będą także uczyć się pisania abstraktu swojej pracy w języku angielskim.

Literatura:

Eco, Umberto. 2007. Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Lebrun, Jean-Luc. 2011. Scientific Writing 2.0: A reader and writer's guide. World Scientific Publishers.

Schimel, Joshua. 2012. Writing Science: How to write papers that get cited and proposals that get funded. Oxford University Press.

Siuda, Piotr & Wasylczyk, Piotr. 2018. Publikacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Warszawa: PWN.

Stępień, Beata. 2016. Zasady pisania tekstów naukowych. Prace doktorskie i artykuły. Warszawa: PWN.

Svinhufvud, Kimmo. 2009. Gradu-takuu. Tammi.

Tieteellinen kirjoittaminen. 2002. Merja Kinnunen & Olli Löytty (red.). Tampere: Vastapaino.

Tutkiva suomen kielen opiskelija. Ohjeita seminaarityöskentelyyn ja tutkielmantekoon. 2008. Helsingin yliopiston suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden laitos.

czasopisma językoznawcze: Virittäjä, Kielikello, Sananjalka, Puhe ja kieli, AFinLA

literatura językoznawcza zgodna z wybranym przez studenta tematem pracy magisterskiej

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium student:

- bardzo dobrze zna terminologię związaną z tematem swojej pracy magisterskiej i umie się nią posługiwać

- ma bardzo dobre rozeznanie w zagadnieniach z językoznawstwa ogólnego, zwłaszcza związanych z tematem swojej pracy

- posiada wiedzę o zaplanowaniu, metodyce i prezentacji swoich badań naukowych

- potrafi profesjonalnie przeanalizować badany materiał językowy

- potrafi wyszukiwać, krytycznie oceniać i dobierać informacje niezbędne do napisania pracy

- posiada umiejętności badawcze: umie sformułować i wytyczyć problem badawczy, dobrać metodę pracy, literaturę przedmiotu oraz materiał do analizy, potrafi samodzielnie opracować tekst naukowy i przedstawić wyniki pracy

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności naukowe, korzystając ze wskazówek opiekuna naukowego

- posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów

- potrafi wyciągać i formułować wnioski badawcze

- potrafi nawiązać kontakt ze specjalistami z danej dziedziny w celu pogłębienia i wzbogacenia analizy (np. z autorami, tłumaczami, znawcami tematu)

- potrafi zaprezentować swoją pracę na szerszym forum

- potrafi napisać streszczenie swojej pracy w języku angielskim

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji swojego zadania

- ma nawyk śledzenia współczesnych zjawisk zachodzących w języku fińskim i w badaniach językoznawczych

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrzeby ustawicznego dokształcania się.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w zajęciach, referowanie wybranej literatury przedmiotu, referowanie postępów pracy, przygotowanie i złożenie w terminie pracy magisterskiej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Buncler
Prowadzący grup: Anna Buncler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

Forma i kryteria zaliczenia przedmiotu mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej. Równoważne warunki zaliczenia zostaną ustalone zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.