Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Finlandii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-ZMF13K-KSF Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Współczesne zjawiska w kulturze i społeczeństwie Finlandii
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty kierunkowe - kulturoznawcze
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: fiński
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończone studia I stopnia.


Dla studentów zainteresowanych zagadnieniami kulturalno-społecznymi, znających język fiński na poziomie umożliwiającym czytanie literatury przedmiotu.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Kurs poświęcony jest fińskiemu systemowi społecznemu i współczesnym zjawiskom kultury.

Pełny opis:

W ramach kursu omawiane są dzieje i współczesność fińskiego systemu społecznego i zasady państwa dobrobytu, system opieki społecznej i oświaty. Poruszane są też współczesne wyzwania społeczne Finlandii i towarzyszące im dyskusje w życiu publicznym. Ponadto kurs obejmuje swym zakresem współczesne zjawiska kultury fińskiej.

Łączny nakład pracy: 150 godzin.

Literatura:

Artykuły z gazet i czasopism fińskich – np. Helsingin Sanomat, Suomen kuvalehti.

Hautamäki, Antti 2001: Suomi Muutosten edellä. Raportti Suomen haasteista. Sitran raportteja 6. Helsinki: Sitra.

Jokinen, Kimmo 2002. Suomalainen yhteiskunta. Helsinki: WSOY.

Suomalaisten hyvinvointi 2008. Pasi Moisio, Sakari Karvonen, Jussi Simpura, Matti Heikkilä (toim.). Helsinki: Stakes.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student posiada podstawową wiedzę o fińskim systemie społecznym i zasadach państwa dobrobytu oraz o współczesnych zjawiskach kulturalnych w Finlandii.

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bator
Prowadzący grup: Ewelina Bator
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Bator
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.