Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Studia z filozofii języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3322-SFJ-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.3 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Studia z filozofii języka
Jednostka: Katedra Lingwistyki Formalnej
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Lingwistyki Formalnej
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienia i propozycje rozwiązań w zakresie pogranicza lingwistyki i filozofii. Będzie to kontynuacja rozważań z poprzednich lat. Główne tematy to: teoria wiedzy i podstawowych struktur rzeczywistości, ekstensjonalność- intensjonalność, sprawa teizmu i ateizmu, teoria mówienia, sprawa mowy w jej stosunku do działania ludzkiego i jego norm.

Zajęcia w r.a.2021/22 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Pełny opis:

Nazwy własne i problem tożsamości osobowej. Dawniejsze i aktualne teorie; propozycje rozwiązań.

Relacja `wiedza' - `istnienie'.

Teoria czasownika `powiedzieć'. Definicja funktora `on powiedział, że'. Problem tzw. performatywności.

Zjawisko tzw. mowy wewnętrznej.

Problem wartościowania. Wartościowanie praktyczne, moralne, etyczne.

Literatura:

Anscombe G.E.M. 1963. An Introduction to Wittgenstein’s Tractatus. Second revised edition. New York: Harper & Row.

Anscombe G.E.M. 1981. Metaphysics and the Philosophy of Mind. Oxford: Basil Blackwell.

Austin J.L. 1961. Philosophical Papers. Ed. by J.O. Urmson, G.J. Warnock. London – Oxford – New York: OUP.

Bogusławski A. 1998. Science as Linguistic Activity. Linguistics as Scientific Acitivity. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Bogusławski A. 2007. A Study in the Linguistics-Philosophy Interface. Warszawa: BEL Studio.

Bogusławski A., Drzazgowska E. 2016. Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne. T. I-II. Warszawa. Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Danielewiczowa M. 2002. Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych. Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.

Falkenberg G. 1998. Sinn, Bedeutung, Intensionalitat. Der Fregesche Weg. Tübingen: Mohr Siebeck.

Frege G. 1977. Pisma semantyczne. Tłum. i oprac.: B. Wolniewicz. Warszawa: PWN.

Petrażycki L. 1930. Wstęp do nauki prawa i moralności.Warszawa: Hoesick.

Williamson T. 2000. Knowledge and its Limits. Oxford: Oxford UP.

Witek M.. 2017. Spór o podstawy czynności mowy. Szczecin: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wittgenstein L. 1922. Tractatus logico-philosophicus. London: Routledge & Kegan Paul Ltd..

Wittgenstein L. 1984. Philosophische Grammatik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Wittgenstein L. 1997. Tractatus logico-philosophicus. Tłum. i Wstęp: B. Wolniewicz. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Efekty uczenia się:

- zna podstawowe pojęcia z zakresu filozofii języka

- umie analizować złożone problemy językowe

- potrafi dobrać narzędzia i metodologię do analizowanego materiału

Metody i kryteria oceniania:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach

Kontrola obecności

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Andrzej Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Kolokwium na oceny
Skrócony opis:

Zajęcia w r.a.2021/22 odbywać się będą w trybie zdalnym.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 60 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bogusławski, Magdalena Danielewicz
Prowadzący grup: Andrzej Bogusławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Kolokwium na oceny
Wykład - Kolokwium na oceny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.