Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

TRANSFORM - Innovation & Entrepreneurship for Sustainability

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-4EU-0TIE-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: TRANSFORM - Innovation & Entrepreneurship for Sustainability
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty 4EU+ (z oferty jednostek dydaktycznych)
Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

‘TRANSFORM – Innovation & Entrepreneurship for Sustainability’ is the second edition of a collaborative course on innovation and (social) entrepreneurship for sustainable development. The first edition, organized in the framework of the 4EU+ Alliance, won the 2023 Financial Times Responsible Education Award For Teaching (https://www.ft.com/content/91f6cda6-55cb-4bce-8dac-7476343dea5e). This year's edition is organized in collaboration with École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) so online classes will be attended together by students from the University of Warsaw and ESCP. For more details concerning the course, visit the platform: https://transform-sustainability.org/

Pełny opis:

‘TRANSFORM – Innovation & Entrepreneurship for Sustainability’ is the second edition of a collaborative course on innovation and (social) entrepreneurship for sustainable development. The first edition, organized in the framework of the 4EU+ Alliance, won the 2023 Financial Times Responsible Education Award For Teaching (https://www.ft.com/content/91f6cda6-55cb-4bce-8dac-7476343dea5e). This year's edition is organized in collaboration with École Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) so online classes will be attended together by students from the University of Warsaw and ESCP. For more details concerning the course, visit the platform: https://transform-sustainability.org/

It will be offered by a team of lecturers from Paris and Warsaw. The course will introduce the concepts of: open and frugal innovation, strategic thinking for social problem solving, scaling sustainable solutions, and measuring societal impact. TRANSFORM offers students a unique opportunity for intercultural exchange, critical thinking and pro-active learning.

The course consists of four modules (innovation, strategy, scaling, and impact). Throughout the semester students will team up in groups across universities to create service, product or process innovations that address a sustainability challenge (course project). After an introduction of the key concepts, students analyze and examine how these concepts can be applied to their course projects. Therefore, the course does not only provide a strong theoretical foundation, but also allows students to gain valuable insights into the concrete application of concepts through a hands-on and practical approach. Lecturers from the participating universities conduct classes in their respective areas of expertise and jointly mentor student teams.

The course builds on the previously established “Accelerating Investment Readiness” MOOC (#AirMOOC, see https://youtu.be/yPUVuh_uFgg), but extends its contents significantly. It takes place online with students from the two universities. The sessions alternate between content and application, allowing students to work on their projects regularly. At the end of the semester students present their results and write an assignment. The best student outputs will be featured on the public online platform (https://transform-sustainability.org/) built for the contents to be used by other university educators globally. The platform will also provide all content to students.

The course demands a high degree of pro-activity.

To coordinate students from the two universities the course will be very intensive but will finish in the beginning of April.

This is the timetable of the classes:

26/02/2024 13:00-14:30

04/03/2024 13:30-16:30

11/03/2024 13:30-16:30

18/03/2024 13:30-16:30

19/03/2024 09:00-10:30

25/03/2024 13:30-16:30

04/04/2024 09:30-10:30

Literatura:

Alford, J. & Head, B. W. (2017). Wicked and less wicked problems: a typology and a contingency framework. Policy and Society, 36(3), 397–413. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1361634

Seelos, C. & Mair, J. (2012). Innovation Is Not the Holy Grail (SSIR). Stanford Social Innovation Review, Fall 2012. https://ssir.org/articles/entry/innovation_is_not_the_holy_grail

Weber, C., Kröger, A. and Demirtas, C. (2015). Scaling Social Impact in Europe. Quantitative Analysis of National and Transnational Scaling Strategies of 358 Social Enterprises. https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/BST_ScalingSocialImpactInEurope_final.pdf

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Oskar Kulik, Mikołaj Pawlak
Prowadzący grup: Oskar Kulik, Mikołaj Pawlak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Przedmiot dedykowany programowi:

4EU+KURSY

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)