Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia obyczajów (ćwiczenia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-11SOCOBĆ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Socjologia obyczajów (ćwiczenia)
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wybrane dziedzin polskiej obyczajowości odświętnej. Zajęcia poświęcone są zarówno przemianom obyczajowym dotyczącym głównych świąt w roku, jak też ważnym odświętnym momentom w cyklu ludzkiego życia.

Pełny opis:

na ćwiczeniach z socjologii obyczajów studenci zapoznają się z tekstami prezentującymi tradycyjne i współczesne polskie obyczaje odświętne. Omawiane lektury dotyczą świątecznych obyczajów w cyklu rocznym oraz w cyklu ludzkiego życia. W ramach zajęć rozważane są przemiany współczesnej obyczajowości odświętnej, kierunki, formy i powody tych przemian. Program obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

- Obyczaje związane z narodzinami- Obyczaje ślubne i weselne

- Obyczaje związane ze śmiercią i pogrzebem

- Znaczenie niedzieli w tradycyjnej i współczesnej obyczajowości

- Obyczaje wielkopostne

- Obyczaje wielkanocne

- Dawne i współczesne obyczaje adwentowe

- Boże Narodzenie i obyczajowość karnawałowa

- Znaczenie świąt w kulturze tradycyjnej i współczesnej

- Obyczaje świeckie masowe w okresie PRL-u i w wolnej Polsce

- Obyczaje świeckich świąt rodzinnych i indywidualnych

Literatura:

- A.Zadrożyńska „Światy i zaświaty”, Warszawa 2000

- Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, red. L.Dyczewski, D.Wadowski, Lublin 1998,

- J. Komorowska „Świąteczne zwyczaje domowe w wielkim mieście”,Warszawa 1984,

- A.Zadrożyńska „Świętowanie polskie”, Warszawa 2000,

- H.Mielicka „Kultura obycvzajowa mieszkańców wsi kieleckiej”

- J.Szczypka „Kalendarz polski”, Warszawa 1980,

- Katarzyna Leńska-Bąk Zapraszamy na wesele..., Kraków 1999

- Z.Staszczak „Obrzęd a obyczaj”,

- „Wyrzeczysko. O świętowaniu w Polsce”, red. T.Ciołek, J.Olędzki, A.Zadrożyńska ,

- .J.Maisonneuve „Rytuały dawne i współczesne”

- „Religia i kultura w globalizującym się świecie”, red. M.Kempny, G.Woroniecka, Kraków 1999

- U.Eco „Drugie zapiski na pudełku od zapałek”

- H.Szymanderska „Polskie tradycje świąteczne”,

- J.Kitowicz „Opis obyczajów za panowania Augusta III”, Warszawa 1985,

- B.Ogrodowska „Święta polskie. Tradycje i obyczaj”

- J.Smosarski „Świętowanie doroczne w Polsce”

- W.Dudzik „Karnawały w kulturze”, Warszawa 2005,

- „Konteksty” nr 3-4/2002;

- P.Sowiński „Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-54”,

- H.Szymanderska „Śluby polskie” , Warszawa, 2008

- Katarzyna Leńska-Bąk Zapraszamy na wesele..., Kraków 1999,

- Arnold van Gennep „Obrzędy przejścia” ,

- J.Minksztym „Tajemnice obyczajów i tradycji polskich” (s.69-72);

Metody i kryteria oceniania:

pisemna praca zaliczeniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Malińska, Joanna Śmigielska
Prowadzący grup: Małgorzata Malińska, Joanna Śmigielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)