Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia historyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-NSSOC-MGR-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia historyczna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przedmiot przeznaczony JEDYNIE dla studentów Wydziału Historii

Literatura:

Piotr Sztompka, „Socjologia jako nauka historyczna”, w: „Studia Socjologiczne”, 1986, nr 2, ss. 5 – 30

Władysław Kwaśniewicz, „Przeciw lekceważeniu historycznego punktu widzenia w badaniach socjologicznych”, w: „Studia Socjologiczne”, 1982, nr 1-2, ss. 5 – 30

Piotr Sztompka, „Historyzm w tradycji socjologii polskiej”, w: „Studia Socjologiczne”, 1988, nr 2, ss. 5–19.

Philips Abrams, „Historical Sociology”, 1982, Ithaca: Cornell University Press, ss. 1 – 18

Charles Tilly, „Rewolucje europejskie 1492 – 1992”, 1997, Warszawa: Wydawnictwo Krąg (wybrane fragmenty)

Charles Tilly, Demokracja. Tłum. Michał Szczubiałka. Warszawa: WN PWN 2008 (wybrane fragmenty).

Dipesh Chakrabarty, Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, Poznań 2011.

Agnieszka Kolasa-Nowak, „Koncepcja socjologii historycznej Charlesa Tilly`ego”, 2001: Lublin: UMCS.

Agnieszka Kolasa-Nowak, „Socjologia historyczna polskich zmian społecznych. Od powstania Solidarności do transformacji systemowej”, Annales UMCS. 40(2) 2016 : 19.

Norbert Elias, „O procesie cywilizacji”, przeł. Tadeusz Zabłudowski, Kamil Markiewicz, wstęp Marta Bucholc, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011 (wybrane fragmenty).

Norbert Elias, Rozważania o Niemcach : zmaganie o władzę a habitus narodowy i jego przemiany w XIX i XX wieku, tłum. Roman Dziergwa, Jerzy Kałążny, Izabela Sellmer, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1996.

Marcin Zaremba. Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Kraków–Warszawa: ZNAK, ISP PAN 2012 (wybrane fragmenty).

Karl Mannheim, Ideologia i utopia, przeł. Jan Miziński, wstęp do wyd. polskiego Jadwiga Mizińska, Test, Lublin 1992.

Gerard Delanty & Isin, E. F. Handbook of historical sociology London: SAGE 2003 (wybrane fragmenty)

Immanuel Wallerstein, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, przełożyli K. Gawlicz i M. Starnawski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog 2007.

Immanuel Wallerstein, Koniec świata jaki znamy, Scholar: Warszawa 2014.

Michael Mann, Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Craig Calhoun, Georgi Derluguian, Czy kapitalizm ma przyszłość?, Warszawa 2015.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne obejmują:

1) wprowadzenia do tematów zajęć, omówienia zadań i informacje na temat rozwiązań zadań, udostęoniane przez prowadzącą;

2) lekturę tekstów udostępnianych na platformie cyfrowej;

3) rozwiązywanie zadań przesyłanych mailem przez prowadzącą;

4) informacje zwrotne przesyłane indywidualnie mailem przez prowadzącą.

Zadań będzie pięć. Za każde zadanie uzyskać można będzie do 2 punktów. Dopuszczenie do zaliczenia wymagać będzie uzyskania 6 punktów.

Prowadząca będzie dostępna stale pod adresem mailowym (bucholcm@is.uw.edu.pl) oraz pod komunikatorem elektronicznym, po uprzednim umówieniu się.

Za każde zadanie można uzyskać do 2 punktów. Przystąpienie do zaliczenia na ocenę wymaga uzyskania 6 punktów.

Zaliczenie na ocenę w pierwszym terminie polegać będzie na udzieleniu odpowiedzi na cztery pytania otwarte na pytania przesłane mailem przez prowadzącą.

Zaliczenie w drugim terminie odbędzie się w tej samej formie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Oniszczuk
Prowadzący grup: Marta Bucholc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.