Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka języka tybetańskiego klasycznego1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-MT1-GJTK1
Kod Erasmus / ISCED: 09.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0232) Literatura i językoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gramatyka języka tybetańskiego klasycznego1
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

NAUKA PISMA TYBETAŃSKIEGO I ZASAD JEGO TRANSLITERACJI, ĆWICZENIE ZASAD GRAMATYCZNYCH (SEM. I), TŁUMACZENIE PROSTYCH TEKSTÓW KLASYCZNYCH (SEM. II)

Pełny opis:

ĆWICZENIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD NAUKI PISMA TYBETAŃSKIEGO I ZASAD JEGO TRANSLITERACJI

Literatura:

A. BAREJA-STARZYŃSKA, M. MEJOR, KLASYCZNY JĘZYK TYBETAŃSKI, WARSZAWA 2002

M. HAHN, LEHRBUCH DER KLASSISCHEN TIBETISCHEN SCHRIFTSPRACHE, MIT LESESTÜCKEN UND GLOSSAR, SWISTTAL-ODENDORF, 1994

S. BEYER, THE CLASSICAL TIBETAN LANGUAGE, NEW YORK, 1992

HAHN, MICHAEL, PODRĘCZNIK DO NAUKI KLASYCZNEGO JĘZYKA TYBETAŃSKIEGO, PRZEKŁAD I OPRACOWANIE JOANNA BIAŁEK, WYDAWNICTWO A, KRAKÓW 2009.

Efekty uczenia się:

K_W04 ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych (literaturoznawstwa lub językoznawstwa lub historii) niezbędnych dla rozumienia wybranych aspektów kultury

K_W12 ma obszerną wiedzę o języku tybetańskim (jego strukturze, historii, piśmie)

K_W13 ma świadomość złożonej natury języka tybetańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Tybetu

K_W14 ma świadomość różnorodności językowej i jej wpływu na sytuację kulturową i polityczną świata

K_U12 posługiwać się językiem tybetańskim na poziomie średniozawansowanym

K_K04 potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej

K_K08 działa na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej i językowej Tybetu

Metody i kryteria oceniania:

OBECNOŚC NA ZJĘCIACH I ZALICZENIE PISEMNE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Prowadzący grup: Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Magdalena Szpindler
Prowadzący grup: Magdalena Szpindler
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)