Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Lektura tekstów(Z)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-7-MT3-LT(Z)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstów(Z)
Jednostka: Wydział Orientalistyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA WSPÓŁCZESNEGO I KLASYCZNEGO MONGOLSKIEGO.


STUDENT POWINIEN POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA I ROZUMIENIA PROSTYCH TEKSTÓW W JĘZYKU MONGOLSKIM.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenie umiejętności tłumaczenia tekstów orientalnych na przykładzie utworów napisanych w języku mongolskim/tybetańskim współczesnym lub klasycznym.

Pełny opis:

ĆWICZENIE UMIEJĘTNOŚCI TŁUMACZENIA TEKSTÓW ORIENTALNYCH NA PRZYKŁADZIE UTWORÓW NAPISANYCH W JĘZYKU MONGOLSKIM WSPÓŁCZESNYM LUB KLASYCZNYM.

Efekty uczenia się:

Student:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o literaturze i piśmiennictwie Mongolii i Tybetu; potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty literackie/ piśmiennictwo Mongolii i Tybetu

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o historii Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową o filozofii i religii Mongolii i Tybetu

-ma obszerną wiedzę o języku mongolskim i tybetańskim (ich strukturze, historii, piśmie)

-potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej Mongolii i Tybetu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym

-umie porównać i dostrzec zależności między wybranymi tekstami literackimi i innymi dziełami twórczości kulturalnej Mongolii i Tybetu (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności

-posługuje się językiem mongolskim i tybetańskim na poziomie średniozaawansowanym

-potrafi analizować i interpretować teksty źródłowe w języku mongolskim i tybetańskim

-potrafi przełożyć teksty literackie/piśmiennictwa z języka mongolskiego i tybetańskiego na język polski

-potrafi interpretować kluczowe pojęcia wybranej kultury Azji Środkowej, Mongolii i Tybetu poprzez analizę językową/ filologiczną

-potrafi biegle posługiwać się systemem pisma klasycznego języka mongolskiego, współczesnego języka mongolskiego (zmodyfikowana cyrylica), pisma tybetańskiego i mandżurskiego i narzędziami służącymi do jego poznania i analizy (słowniki tradycyjne i elektroniczne, leksykony, korpusy językowe, bazy danych, etc.)

-potrafi korzystać z narzędzi elektronicznych i internetowych w języku polskim i w językach mongolskim i tybetańskim

-ma świadomość złożonej natury języka mongolskiego i tybetańskiego, jego miejsca i znaczenia w kontekście kultury i historii Mongolii i Tybetu

-ma podstawową wiedzę o zasadach przekładu z języka mongolskiego i tybetańskiego na język polski

-ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym Mongolii i Tybetu

-potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne

-potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

Metody i kryteria oceniania:

OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH I ZALICZENIE PISEMNE

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Paulina Koniuch, Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Prowadzący grup: Paulina Koniuch, Magdalena Szpindler, Tenzin Tsenyi
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Bareja-Starzyńska, Byambaa Ragchaa
Prowadzący grup: Byambaa Ragchaa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)