Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania terenowe – warsztat badacza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-BTWB-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Badania terenowe – warsztat badacza
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Mile widziana znajomość języka angielskiego i języków regionu umożliwiająca uczestnikom zapoznanie się z tekstami i materiałami (audio)wizualnymi w językach obcych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami prowadzenia badań terenowych na Bałkanach oraz przygotowanie ich do samodzielnego sformułowania problemu badawczego w formie projektu naukowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Maciulewicz
Prowadzący grup: Marzena Maciulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami prowadzenia badań terenowych na Bałkanach oraz przygotowanie ich do samodzielnego sformułowania problemu badawczego w formie projektu naukowego.

Znacząca część spotkań zostanie poświęcona wprowadzeniu do metodologii badań jakościowych, przy szczególnym uwzględnieniu wymiaru praktycznego i znaczenia pozycji badacza w procesie. Podczas zajęć studenci będą mieli okazję wcielić się w role osób aktywnie i biernie zaangażowanych w każdy etap procesu badawczego. Kurs zakłada zapoznanie studentów ze specyfiką perspektywy badawczej, jaką proponuje antropologia kulturowa oraz za pomocą analizy wybranych studiów przypadku – przybliżenie aktualnych badań prowadzonych metodą terenową w regionie Bałkanów. Podczas zajęć zostaną omówione również wyzwania pracy w terenie i specyfika prowadzenia badań na Bałkanach. Studenci zapoznają się z podstawowymi etapami realizacji badań jakościowych w pracy terenowej: od momentu sformułowania problemu, poprzez jego realizację po analizę i interpretację danych oraz ewaluację procesu badawczego.

Zajęcia zawierają również dodatkowy wymiar praktyczny – zapoznanie się z podstawowymi elementami wniosku o dofinansowanie projektu badawczego. Pozwoli to studentom na zdobycie dodatkowych kompetencji, które umożliwią im w przyszłości realizację własnych badań indywidualnych lub zespołowych.

Literatura:

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

Bryman A., Social research methods, Oxford 2012

Eller J. D., Antropologia kulturowa, Kraków 2012

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, Poznań 2000.

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2004

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, Warszawa 2000

Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, Warszawa 2006

Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008

Teren w antropologii: praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, red. Buliński T., Kairski M., Poznań 2011

Literatura dodatkowa zostanie podana na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.