Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z widzenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-CW-QHU-QMW Kod Erasmus / ISCED: 03.9 / (0219) Sztuka (inne)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z widzenia
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do modułu humanistycznego - 2020 (rok akademicki 2020/21)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Elementarne wiadomości z zakresu mediów wizualnych, ich technik, historii, metod i zasięgów oddziaływania.Skrócony opis:

Przedmiotem konwersatorium będą próby odpowiedzi na pytania: jak opisać? jak opowiedzieć? jak patrzeć? Teoretyczne zaplecze zajęć stanowić będą proponowane w ramach „studiów wizualnych” analizy procesów widzenia jako elementarnej zdolności poznawczej. Punktem wyjścia zajęć będą konkretne ćwiczenia, których dopełnieniem będą teksty z zakresu literatury i studiów wizualnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Konwersatorium będzie połączeniem prostych ćwiczeń (np. „pokaż i opowiedz”) z krytyczną dyskusją na temat wybranych lektur z zakresu „studiów wizualnych”. Ćwiczenia mają cel podwójny. Jednym jest „pokazać widzenie” przez rozwijanie wnikliwości postrzegania otaczającego świata, uważności, krytycyzmu wobec nadmiaru bodźców wizualnych. Chodzi przy tym również o pobudzanie wyobraźni oraz trening pamięci wzrokowej. Korzystać tu będziemy z niektórych doświadczeń dydaktycznych uczelni artystycznych. Ponieważ zajęcia adresowane są przede wszystkim do humanistów, ich drugim celem jest wyrabianie i doskonalenie umiejętności językowych, zdolności „wysłowienia” doświadczeń wizualnych. Niektóre ćwiczenia będą miały charakter zespołowy. W toku zajęć przewiduje się realizację pomysłów i inicjatyw studentów.

Literatura:

Antropologia kultury wizualnej, opracowanie Iwona Kurz, Paulina Kwiatkowska, Łukasz Zaremba, Warszawa 2012 (wybrane artykuły)

Rudolf Arnheim, Sztuka i percepcja wzrokowa, przeł. Jolanta Mach, Gdańsk 2004

Mieke Bal, Wizualny esencjalizm i przedmiot kultury wizualnej, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones”, przeł. Mariusz Bryl, Poznań 2010, s.839-899 (wraz z dyskusją z autorką tamże)

Wojciech Bałus, Czytać czy widzieć? w: tegoż Efekt widzialności, Kraków 2013, s. 11-24

John Berger, Sposoby widzenia, przeł. Mariusz Bryl, Poznań 1997

Johnatan Crary, Zawieszenia percepcji. Uwaga, spektakl i kultura nowoczesna, przeł. Łukasz Zaremba, Iwona Kurz, Warszawa 2009

Nicolas Mirzoeff, Podmiot kultury wizualnej, przeł. Mariusz Bryl, w: Perspektywy współczesnej historii sztuki. Antologia przekładów „Artium Questiones”, Poznań 2010, s.795-815.

W.J.T.Mitchell, Czego chcą obrazy? Pragnienia przedstawień, życie i miłości obrazów, przeł. Łukasz Zaremba, Warszawa 2013

Bohdan Paczowski, Oko Brodskiego. Widzialność słowa, w: tegoż, Zobaczyć, Gdańsk 2005, s.133-148.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Poprzęcka
Prowadzący grup: Maria Poprzęcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.