Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Lektura tekstu artystycznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-LTA Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Lektura tekstu artystycznego
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla studiów I-go stopnia Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien potrafić czytać teksty literackie naukowe na poziomie pozwalającym na ich rozumienie, robienie notatek i wyciąganie wniosków. Zajęcia wymagają bardzo dużo pracy własnej i systematycznej lektury tekstów literackich. Student powinien być świadom zasad dyskusji akademickiej.

Skrócony opis:

Treści programowe dla przedmiotu:

Lektura wybranych tekstów artystycznych mająca na celu zapoznanie studentów z różnorodnością metod analizy i interpretacji stosowanych w naukach humanistycznych i społecznych.

Zajęcia mogą dotyczyć relacji tekstu artystycznego z: rzeczywistością społeczną, religią, duchowością, naukami przyrodniczymi, historią, filozofią, wizualnością, a także kategorii estetycznych wykorzystywanych w lekturze, takich jak: tragizm, komizm, ironia, groteska, wzniosłość.

Literatura:

Wykaz utworów, które będą przedmiotem zajęć zostanie przedstawiony we wrześniu.

Efekty uczenia się:

K_W01 Zna podstawową terminologię nauk humanistycznych i rozumie ich rolę kulturze

K_W02 Zna podstawową terminologię nauk społecznych i rozumie ich rolę kulturze

K_W03 Zna podstawową terminologię nauk przyrodniczych i rozumie ich rolę kulturze

K_W05 Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury

K_W07 Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

K_W09 Zna podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego

K_U02 dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów źródłowych za pomocą odpowiednich narzędzi badawczych

K_U07 przygotować prace pisemne uwzględniające elementarne wymogi stawiane pracom akademickim

K_K01 jest gotów do podejmowania kształcenia przez całe życie

K_K03 jest gotów do poznawania nowych metod badawczych

K_K08 docenia bogactwo kultury

Metody i kryteria oceniania:

Prace cząstkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 90 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Abramowicz, Katarzyna Bosk, Przemysław Kordos
Prowadzący grup: Maciej Abramowicz, Milena Chilińska, Bartłomiej Chromik, Ewa Janion, Maria Kalinowska, Przemysław Kordos, Jan Miernowski, Michał Mizera, Michał Oleszczyk, Maria Poprzęcka, Bolesław Racięski, Krzysztof Rybak, Katarzyna Sadkowska, Agata Starownik, Monika Stobiecka, Katarzyna Szafranowska, Kamil Wielecki, Paweł Wojtas, Małgorzata Wojtyniak, Magdalena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.