Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miasto na Bałkanach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-MB-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Miasto na Bałkanach
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Mile widziana znajomość języka angielskiego i języków regionu umożliwiająca uczestnikom zapoznanie się z tekstami i materiałami (audio)wizualnymi w językach obcych.

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań kulturowych nad miastem, zapoznanie ze specyfiką perspektywy badawczej, jaką proponuje antropologia kulturowa oraz przybliżenie aktualnych badań nad miastem w wielokulturowym regionie Bałkanów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 3 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Maciulewicz
Prowadzący grup: Marzena Maciulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Miasto stanowi złożoną i wysoce dynamiczną przestrzeń zależności. Miasto jako miejsce intensyfikacji procesów społecznych i przestrzeń, w której można obserwować relacje między zjawiskami na poziomie makro i ludzkim doświadczeniem na poziomie mikro, stało się przedmiotem badań kluczowych dla poznawania i tłumaczenia współczesnych procesów. Badania nad miastami są obecnie nieodzowne jeśli celem badań humanistycznych jest zrozumienie ludzkiego istnienia w globalnym świecie.

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w problematykę badań kulturowych nad miastem, zapoznanie ze specyfiką perspektywy badawczej, jaką proponuje antropologia kulturowa oraz przybliżenie aktualnych badań nad miastem w wielokulturowym regionie Bałkanów.

W ramach tego kursu nie zostanie również pominięta problematyka dynamiki i różnorodności rozwoju ośrodków miejskich na Bałkanach. Przedstawienie kontekstu historycznego rozwoju miast służy wskazaniu historycznych wydarzeń i procesów, które pozwalają na lepsze zrozumienie kształtu miast współczesnych.

Przykłady obejmują albański, bośniacki, bułgarski, chorwacki, serbski i macedoński kontekst kulturowy, co pozwala studentom na rozszerzenie wiedzy o regionie oraz na uświadomienie sobie bogactwa wynikającego ze zróżnicowania kulturowego Bałkanów. Studenci zapoznają się ze specyfiką lokalnej miejskości poprzez wybrane zagadnienia stanowiące punkt odniesienia we współczesnych badaniach kulturowych np. funkcje i znaczenie przestrzeni takich jak bazar czy kawiarnia, pojęcie sąsiedztwa czy (nie)pamięci. Szczególna uwaga zostanie poświęcona dynamice relacji mieszkańców wielokulturowych społeczności miejskich regionu m.in. poprzez wprowadzenie zagadnień związanych z kształtowaniem się stereotypów i identyfikacji Innego/inności.

Proponowany kurs ma na celu przygotowanie studenta do samodzielnego sformułowania problemu badawczego z zakresu humanistyki i opracowania planu jego realizacji.

Literatura:

Eller J. D., Antropologia kulturowa, Kraków 2012

Hannerz U., Odkrywanie miasta: antropologia obszarów miejskich, Kraków 2006

Jelavich B., Historia Bałkanów t. 1 i 2, Kraków 2005

Jezernik B., Dzika Europa. Bałkany w oczach zachodnich podróżników, Kraków 2004

Majer A., Socjologia i przestrzeń miejska, Warszawa 2010

Mencwel A., Wyobraźnia antropologiczna, Warszawa 2006

Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, red. B. Jałowiecki, M. Szczepański, Warszawa 2006

Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku, red. B. Jałowiecki, Warszawa 2008

Мumford, L., The city in history : its origins, its transformations, and its prospects, New York 1961

Todorova M., Bałkany wyobrażone, Wołowiec 2008

Todorov N., The Balkan city 1400-1900, London 1983

Literatura dodatkowa zostanie podana na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.