Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Siedem. Lektura opowieści kanterberyjskich jako przyczynek do refleksji o pojęciu grzechu w kulturze Zachodu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-SLOK-QHU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Siedem. Lektura opowieści kanterberyjskich jako przyczynek do refleksji o pojęciu grzechu w kulturze Zachodu
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty dla studentów studiów II stopnia r.akad. 2023/24 semestr
Przedmioty do humanistycznego modułu kształcenia - II stopień Artes Liberales
Przedmioty oferowane przez Kolegium Artes Liberales
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka ang. na poziomie B2Student powinien posiadać podstawowe umiejętności w zakresie samodzielnej analizy dzieła literackiego oraz „uważność” na treści zakodowane w formie wizualnej.Skrócony opis:

Kurs poświęcony analizie wybranych fragmentów ze zbioru czternastowiecznych opowieści Geoffrey’a Chaucera w przekładzie na współczesną polszczyznę. W dziele tym odkrywać będziemy poważne i humorystyczne (nierzadko wręcz sprośne) alegorie Siedmiu Grzechów Głównych. Porównywać je będziemy z ikonograficznymi przedstawieniami pychy, chciwości, łakomstwa, lubieżności, gniewu, zazdrości i lenistwa z różnych epok.

Kurs będzie miał charakter interdyscyplinarny, ponieważ lekturę tekstu literackiego zestawiać będziemy z filmową wersją Opowieści w reżyserii Pier Paolo Pasoliniego i analizą obrazów.

Pełny opis:

Już wczesne chrześcijaństwo próbowało skatalogować ludzkie przywary: w pismach jednego z Ojców Pustyni, Ewagriusza z Pontu znajdziemy listę złych myśli, które mogą rozwinąć się w zgubne namiętności: obżarstwa, nieczystości, chciwości, gniewu, smutku, pychy. W VII wieku ustalono następujący kanon grzechów głównych: Pycha (Superbia), Chciwość (Avaritia), Nieczystość (Luxuria), Zazdrość (Invidia), Łakomstwo (Gula), Gniew (Ira) i Lenistwo (Acedia). Ich łacińskie inicjały utworzyły zapomniane dziś słowo SALIGIA. Święty Tomasz z Akwinu nie tylko wylicza tych siedem grzechów, lecz także wskazuje na ich hierarchię wskazując na pychę jako źródło, „korzeń” wszelkiego zepsucia: radix malorum est superbia. W Boskiej komedii Dante, pielgrzym po zaświatach, spotyka trzy bestie: panterę, lwa i wilczycę, które kolejno symbolizują lubieżność, gniew i chciwość. Według Dantego najcięższym grzechem jest właśnie chciwość (cupiditas).

Temat ten nie przestaje inspirować artystów. W sztukach plastycznych epoki średniowiecza i renesansu znajdziemy imponującą galerię konterfektów każdego z tych grzechów. Współcześnie motyw Siedmiu Grzechów Głównych wykorzystali twórcy thrillera Siedem (film z 1995 roku).

Kurs poświęcony będzie przede wszystkim lekturze wybranych fragmentów Opowieści kanterberyjskich w przekładzie na współczesną polszczyznę. Umieszczając to dzieło w szerokim kontekście kulturowym, będziemy w nim odkrywać będziemy poważne i humorystyczne (nierzadko wręcz sprośne) alegorie Siedmiu Grzechów Głównych. Kwestia grzechu jest nieodłącznie związana z pojęciem wolnej woli; do tego problemu nawiązuje Opowieść rycerza. Zastanawiać się będziemy, na ile poeta jest moralizatorem, a na ile wykorzystuje motyw występku, by przykuć uwagę czytelnika.

Odniesienie do wybitnego dzieła Pasoliniego pozwoli nam odnieść się do kwestii związku grzechu z karnawałem i pojęcia karnawalizacji kultury średniowiecza.

Oceniam, że przygotowanie się do aktywnego uczestnictwa w zajęcia zajmie Państwu około 40 godzin w całym semestrze.

Literatura:

Bolecki, Włodimierz. Język, polifinia, karnawał. „Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja”, 3 (1977): 7-33.

Chaucer, Geoffrey. Opowieści kanterberyjskie. Przeł. Jarek Zawadzki. Katowice 2022. (wybór)

Limon, Jerzy. Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle). Gdańsk 2022.

Tupper, Frederick. “Chaucer and the Seven Deadly Sins”, MLA 29 (1) (1914): 93-128.

Ilustrowany katalog wystawy Siedem grzechów głównych, Eksponaty ze zbiorów Gabinetu Rycin Polskiej Akademii Umiejętności w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Warszawa 2006.

Filmy: Pier Paolo Pasolini, Opowieści kanterberyjskie 1972.

David Flincher, Se7en, 1975.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć, Absolwent:

Zna najważniejsze metody badań interdyscyplinarnych

Zna podstawowe metody analizy i interpretacji tekstów kultury;

Potrafi dokonywać analizy dzieł sztuki oraz tekstów naukowych i materiałów

Potrafi skontekstualizować dzieło kultury w odniesieniu do czasu jego powstania;

Absolwent przestrzega zasady tolerancji, rozumie dziedzictwo kulturowe i ma

poszanowanie dla różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie wypadkową:

- aktywności na zajęciach 25%

- krótkiej pisemnej pracy domowej w trakcie semestru 25%

- zaliczenia (kolokwium) w formie rozmowy 50 %

zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grzegorzewska
Prowadzący grup: Małgorzata Grzegorzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)