Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zwierzęta i nowoczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-AL-ZN-qZS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zwierzęta i nowoczesność
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty do wyzwania "Zwierzęta i środowisko" - 2021 (rok akademicki 2021/22)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają interdyscyplinarną, warsztatową i aktywizującą formułę. Studenci powinni być zatem gotowi na uczestnictwo w różnego typu aktywnościach, takich jak: dyskusje nad tekstami i dziełami sztuki, twórcza praca w grupie (pisanie, debatowanie, gry z podziałem na role) i inne. Z uwagi na fakt, że większość omawianych tekstów dostępna jest wyłącznie w języku angielskim, konieczna jest znajomość tego języka w stopniu umożliwiającym swobodną lekturę

Skrócony opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami nowoczesności w odniesieniu do relacji ludzko-zwierzęcych. Przyjrzymy się temu jak nowoczesność - rozumiana zarówno w perspektywie historyczno-kulturowej, jak i filozoficznej, jako szczególnego typu formacja światopoglądowa - wpłynęła na ukształtowanie współczesnego statusu (czy raczej: współczesnych statusów) zwierząt. Dzięki eksperymentalnej formule zajęć, obejmującej zarówno dyskusję nad tekstami, jak i aktywizujące działania warsztatowe, studenci nie tylko uzyskują wiedzę dotyczącą mechanizmów nowoczesności i specyfiki relacji międzygatunkowych, lecz także wykształcą praktyczne umiejętności przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriela Jarzębowska
Prowadzący grup: Gabriela Jarzębowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Kurs ma na celu zapoznanie studentów z mechanizmami nowoczesności w odniesieniu do relacji ludzko-zwierzęcych.

Przyjrzymy się temu jak nowoczesność - rozumiana zarówno w perspektywie historyczno-kulturowej, jak i filozoficznej, jako szczególnego typu formacja światopoglądowa - wpłynęła na ukształtowanie współczesnego statusu (czy raczej: współczesnych statusów) zwierząt.

W ciągu minionych dwóch stuleci dominujące w czasach przednowoczesnych relacje międzygatunkowe uległy znaczącym przekształceniom, będącym konsekwencją nowej, modernistycznej wizji świata. Postęp, industrializacja, urbanizacja, rozwój nauk przyrodniczych, eksplozja demograficzna, ekspansja kolonialna i kolejne rewolucje przemysłowe - wszystkie te współwystępujące zjawiska głęboko przeorały świadomość ludzi Zachodu, przemodelowując myślenie o relacji człowieka ze światem nie-ludzkim. Przednowoczesne relacje międzygatunkowe, oparte na mniej lub bardziej harmonijnej (choć opartej na przemocy) współegzystencji ustąpiły miejsca strategiom odcieleśnienia i wyparcia (okrucieństwa), edypalizacji (domowych ulubieńców) i disneyizacji (zwierząt dzikich). Przyjrzymy się tym wszystkim procesom, zarówno w wymiarze kulturowym (a więc związanym z tym, jak zmieniły wyobrażenia relacji międzygatunkowych), jak i społeczno-ekologicznym (a więc temu, jak zmiany wynikające z procesów modernizacyjnych, np. migracje, urbanizacja i utrata siedlisk wpłynęły na owe relacje w ich praktycznym wymiarze).

Na zajęciach omówimy takie zjawiska, jak:

1. Miasto jako ucieleśnienie nowoczesności a relacje międzygatunkowe

2. Ogrody zoologiczne: zwierzę jako artefakt i przedmiot nostalgii

3. Chów przemysłowy: międzygatunkowe uosobienie idei fordyzmu

4. Ekspansja kolonialna a inwazje biologiczne w odniesieniu do zwierząt

5. Industrializacja i jej wpływ na zwierzęta

6. Poznając zwierzęta/poznając dzięki zwierzętom: zwierzęta a nauka

7. Edypalni przyjaciele: zwierzęta towarzyszące jako objaw nowoczesności.

Zajęcia opierają się na eksperymentalnym formacie. Każdy z wymienionych tematów będzie obejmował 2 zajęcia (4 godziny dydaktyczne). Na pierwszych zajęciach każdego modułu planowane jest krótkie wprowadzenie teoretyczne przybliżające analizowaną problematykę oraz dyskusja nad 2-3 tekstami. Drugie spotkanie z danego modułu będzie miało natomiast bardziej otwartą, aktywizującą, warsztatową formułę. Bazując na uzyskanej wiedzy oraz rozwijającej ją dyskusji sprzed tygodnia, studenci będą mieli okazję wykazać się kreatywnością i twórczym wykorzystaniem przyswojonych wcześniej informacji. Forma warsztatów będzie różnorodna i każdorazowo dostosowywana do specyfiki omawianego problemu (a także do tego, czy zajęcia odbędą się w formie zdalnej, czy stacjonarnej), zapewne obejmie jednak takie aktywizujące formy, jak debata, analiza dyskursu medialnego, gra z podziałem na role i inne działania performatywne, pisanie tekstów prasowych, manifestów i tym podobne. Dzięki zastosowaniu takich metod dydaktycznych studenci nie tylko uzyskują wiedzę dotyczącą mechanizmów nowoczesności i specyfiki relacji międzygatunkowych, lecz także wykształcą praktyczne umiejętności związane z prowadzeniem debaty, budowaniem argumentacji, pisaniem tekstów prasowych i krytyczną analizą medialną, które mogą okazać się przydatne w przyszłym życiu zawodowym.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-2a4334331 (2022-08-26)