Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia Portugalii XIX-XXI w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CS-PRT-23
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia Portugalii XIX-XXI w.
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla kierunku kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska (I i II stopnia)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu będzie historia Portugalii począwszy od epoki napoleońskiej aż po chwilę obecną.

Pełny opis:

Przedmiotem wykładu będzie historia Portugalii począwszy od epoki napoleońskiej aż po chwilę obecną.

Prezentacja tematu będzie miała układ chronologiczno-rzeczowy.

Zakres tematów:

Przełom XVIII i XIX wieku

1. Inwazje francuskie. Przeniesienie dworu do Brazylii.

Monarchia konstytucyjna (1820-1910)

2. Ruch liberalny. Rewolucja liberalna 1820 r. „Vintismo”. Konstytucja z 1822 r. Niepodległość Brazylii (1822).

3. Powrót do absolutyzmu. Monarchia absolutna i wojna domowa (1828-1834). Powrót rządów konstytucyjnych. Reformy liberalne.

4. Niestabilność: Setembryści i kartyści. Stabilizacja polityczna.

5. Zmierzch imperium. Dekolonizacja.

Republika portugalska (1910-1932)

6. Wzrost nastrojów antymonarchistycznych. Ruch republikański. Rewolucja 1910 r.

7. Pierwsze lata Republiki. Portugalia w czasie I wojny światowej. Lata chaosu. Dyktatura Sidonio Paisa.

8. Zamach stanu 1926 r. Dyktatura.

Estado Novo (1932-1974)

9. António de Oliveira Salazar i jego reformy. Nowe Państwo 1932-1939.

10. Neutralność Portugalii w czasie II wojny światowej i wejście do NATO (1949).

11. Ewolucja systemu wewnętrznego. Okres rządów Marcelo Caetano (1968-1974). Próby liberalizacji.

Druga Republika (od 1974)

12. Ruch Sił Zbrojnych. Rewolucja goździków 1974 r. Wycofanie się z Afryki. Niestabilność polityczna (1974-1976).

13. Normalizacja (1976-1986). Rządy prawicy (1985-1995). Wejście do EWG (1986).

14. Portugalia w Unii Europejskiej.

Efekty uczenia się:

Podstawowa wiedza na temat historii Portugalii w XIX i XX wieku.

Student ma uporządkowaną wiedzę na temat historii i kultury Portugalii.

Metody i kryteria oceniania:

Liczba dopuszczalnych nieobecności – dwie; trzecią i czwartą nieobecność można zaliczyć; powyżej czterech nieobecności przedmiot nie będzie zaliczony.

Zajęcia zaliczane będą na podstawie listy obecności oraz – dla chętnych – na podstawie testu (na ocenę dobrą albo bardzo dobrą).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Ciechanowski
Prowadzący grup: Jan Ciechanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)