Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyszłość na małym ekranie – współczesna telewizja science fiction

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3700-CW14-AL-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyszłość na małym ekranie – współczesna telewizja science fiction
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Kurs stanowi wprowadzenie i przegląd współczesnej telewizji science fiction, formy pod wieloma względami uprzywilejowanej. Z jednej strony serial telewizyjny jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się form współczesnych mediów amerykańskich. Z drugiej, SF jest dyskursem, który przy pomocy repertuaru tropów, metafor i fikcyjnych scenariuszy porusza praktycznie wszystkie społeczne, polityczne, ekonomiczne i kulturowe problemy, zagadnienia i lęki współczesnego świata od kryzysów kapitalizmu poprzez niepokoje społeczne aż do zmiany klimatycznej.

Chociaż kurs nakreśli zarysy historycznego rozwoju telewizji science fiction, jego głównym celem jest omówienie konkretnych tytułów oraz poruszanych przez nie zagadnień.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)