Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Semester essay (research project) 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-ISP-SE1
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Semester essay (research project) 1
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, International Studies in Philosophy, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

BEFORE registering, you should contact your chosen tutor and consult with them about your wish to write a thesis (and a tentative title).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca pisemna 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Kuźniar
Prowadzący grup: Michał Barcz, Tomasz Bigaj, Przemysław Bursztyka, Luca Castaldo, Tadeusz Ciecierski, Cezary Cieśliński, Michał Damski, Tomasz Herbich, Michał Herer, Natalia Karczewska, Filip Kawczyński, Bogna Kosmulska, Michał Kozłowski, Wojciech Kozyra, Adrian Kuźniar, Kamil Lemanek, Agata Łukomska, Agata Machcewicz-Grad, Agnieszka Nogal, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Katarzyna Paprzycka-Hausman, Krzysztof Piętak, Marcin Poręba, Joanna Różyńska, Marcin Rychter, Mateusz Salwa, Maciej Sendłak, Marcin Trepczyński, Wojciech Wciórka, Rafał Wonicki, Marta Zaręba, Dan-Cristian Zeman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca pisemna - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praca pisemna 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Kuźniar
Prowadzący grup: Michał Barcz, Tomasz Bigaj, Przemysław Bursztyka, Luca Castaldo, Tadeusz Ciecierski, Cezary Cieśliński, Michał Damski, Tomasz Herbich, Michał Herer, Natalia Karczewska, Filip Kawczyński, Bogna Kosmulska, Michał Kozłowski, Wojciech Kozyra, Adrian Kuźniar, Kamil Lemanek, Agata Łukomska, Agata Machcewicz-Grad, Agnieszka Nogal, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Katarzyna Paprzycka-Hausman, Krzysztof Piętak, Marcin Poręba, Joanna Różyńska, Marcin Rychter, Maciej Sendłak, Marcin Trepczyński, Wojciech Wciórka, Rafał Wonicki, Marta Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praca pisemna - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)