Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do informatyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3800-KOG-WI Kod Erasmus / ISCED: 11.301 / (0612) Database and network design and administration
Nazwa przedmiotu: Wstęp do informatyki
Jednostka: Wydział Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, kognitywistyka, studia stacjonarne, pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do zagadnień informatyki ze szczególnym naciskiem na programowanie.

Pełny opis:

Ogólne wprowadzenie do informatyki.

Wstęp do programowania na przykładzie języka Python. Główne tematy:

- Wyrażenia, w tym zmienne i pojęcie stanu obliczeń.

- Instrukcje, w tym pętle i wnioskowania o nich.

- Funkcje, w tym parametry.

- Typy danych, w tym napisy, listy i krotki. Pojęcie referencji.

- Pliki.

- Rekurencja.

- Podstawowe algorytmy, w tym przykłady wyszukiwanie i sortowania.

Literatura:

- Python Programming: an introduction to Computer Science, 3rd ed. John Zelle, 2016.

- Python Crash Course, a hands-on, project-based introduction to programming, 2nd ed. Eric Matthes, 2019.

- Learning Python, Mark Lutz, 5th ed., 2013.

- Programming Python, Mark Lutz, 4th ed., 2011.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Podstawy programowania [K_W02, K_W08, K_W19, K_W25, K_W38, K_W48]

Nabyte umiejętności:

Umiejętność programowania w wymiarze wystarczających do napisania prostych i średniozaawansowanych skryptów. [K_U02, K_U07, K_U13, K_U36, K_U37, K_U45]

Nabyte kompetencje społeczne:

Kompetencje niezbędne przy tworzeniu oprogramowania i w pracy naukowej [K_K01, K_K02, K_K04, K_K05, K_K08, K_K11, K_K12]

Metody i kryteria oceniania:

a) Metody weryfikacji efektów uczenia się (należy wypisać wszystkie metody, np. egzamin ustny, egzamin opisowy, projekt grupowy, projekt zespołowy, sprawozdanie z pracy laboratoryjnej, kolokwium, zadania domowe, kartkówki): Klasówka: 20 pkt., zadania domowe (lab.): 20 pkt., egzamin: 40 pkt.

b) Składowe oceny końcowej i ich waga (np. wygłoszenie referatu 50%, prace domowe 50% albo egzamin 100%): lab+max (klas+egz; 1,5*egz), zalicza 60%, dalej liniowo

c) W wypadku egzaminu – warunki przystąpienia do egzaminu (np. zaliczenie ćwiczeń, można nie stawiać warunków): zaliczone ćwiczenia, czyli co najmniej 24 pkt. (60% ) z klasówki i prac domowych, przy czym co najmniej 8 pkt. z klasówki

d) W wypadku egzaminu – czy przystąpienie do egzaminu w terminie zerowym powoduje utratę prawa do przystąpienia do egzaminy w głównej sesji egzaminacyjnej: Tak

e) Semestralna liczba dopuszczalnych nieobecności zajęciach oraz w wypadkach, których to dotyczy, sposoby ich zaliczania: na wykładzie nie sprawdza się obecności

f) Skala ocen: 5 (bdb.) – od 72p., 4+ (db. plus) – od 66p., 4 (db.) – od 60p., 3+ (dst. plus) - od 54p., 3 – (dst.) od 48p. (60%), 2 – (ndst.) mniej niż 60%

g) Warunki dopuszczenia do poprawy (w wypadku egzaminu dotyczy jedynie oceny pozytywnej, w wypadku zajęć niekończących się egzaminem dotyczy zarówno oceny negatywnej, jak i pozytywnej, można nie dopuszczać do poprawy): reguły pisania bez zmian, punkty z klasówki poprawkowej zastępują punkty z pierwszego terminu klasówki, do egzaminu poprawkowego może przystąpić każdy, kto ma zaliczone ćwiczenia (tzn. nawet bez 8 punktów z klasówki).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 75 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Jacek Chrząszcz, Janusz Jabłonowski, Przemysław Rutka, Mateusz Wnuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.