Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium wyjazdowe KINO NA GRANICY

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-KINO
Kod Erasmus / ISCED: 03.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0211) Techniki audiowizualne i produkcja medialna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyjazdowe KINO NA GRANICY
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

Celem seminarium jest poszerzenie wiedzy uczestników o języku filmu i kinematografii polskiej, czeskiej oraz słowackiej, pogłębienie sprawności analizy dzieł filmowych. Seminarium ma także pozwolić uczestnikom na pełniejsze zrozumienie zasad rządzących sztuką filmową i przybliżyć realia zawodów związanych z X Muzą.

Pełny opis:

Celem warsztatów jest poszerzenie wiedzy uczestników o języku filmu oraz polskiej, czeskiej i słowackiej kinematografii, pogłębienie sprawności analizy dzieł filmowych. Seminarium ma także pozwolić uczestnikom na pełniejsze zrozumienie zasad rządzących sztuką filmową i przybliżyć realia zawodów związanych z X Muzą. W ciągu pięciu dni odbywają się intensywne zajęcia w ramach cieszyńskiego Festiwalu KINO NA GRANICY . Uczestnicy mają okazję spotkać wybitnych przedstawicieli świata filmowego (operatorów, reżyserów, aktorów, producentów, krytyków filmowych, dokumentalistów itd.)

https://www.kinonagranicy.pl/pl/goscie

oraz literackiego https://www.kinonagranicy.pl/pl/strona/literatura-na-granicy

Kalendarz projekcji:

https://www.kinonagranicy.pl/pl/kalendarz-projekcji-ogolny

Kino na Granicy to największy przegląd filmów z Polski, Czech i Słowacji.

W polskim i czeskim Cieszynie, w tym samym mieście, ale po dwóch stronach granicy, ma miejsce jedyne w takim rodzaju wydarzenie filmowe. W roku 2023 odbędzie się jubileuszowa 25 jego edycja. Celem festiwalu Kino na Granicy jest wzajemne promowanie osiągnięć kina środkowoeuropejskiego.

Projekcjom filmowym towarzyszą spotkania z twórcami, dyskusje, warsztaty, a także wystawy i koncerty.

Nagrody

— 2018 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Promocja polskiego kina za granicą

— 2013 | nagroda Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe

— 2011 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe

— 2010 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe

— 2009 | nominacja Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej do nagrody w kategorii Międzynarodowe Wydarzenie Filmowe

— 2008 | Laur Studencki przyznawany przez Samorząd Studencki Uniwersytetu Śląskiego w kategorii Wydarzenie Kulturalne Roku

Udział w seminarium filmowym KINO NA GRANICY CIESZYN

29 kwietnia – 3 maja 2023 r.

Zakwalifikowani uczestnicy seminarium „KINO NA GRANICY ” otrzymają szczegółowe informacje mailem. Pierwszeństwo w przyjęciu mają studenci Centrum Europejskiego, uczestnicy seminarium filmowego MOC GÓR oraz konwersatorium Film jako źródło wiedzy historycznej.

Szczegółowy plan festiwalu umieszczony będzie na stronie:

https://www.kinonagranicy.pl/

W roku akademickim 2023: nocleg w schronisku – 25 zł za noc, koszt akredytacji 100 zł (dopłata studenta do akredytacji 5 dniowej), wyżywienie we własnym zakresie.

Pytania proszę kierować pod adres mailowy: mkurkowska@uw.edu.pl

Uczestnicy są zobowiązani do aktywnego uczestnictwa we wszystkich warsztatach i seminariach przewidzianych programem seminarium filmowego „KINO NA GRANICY”

Nakład pracy studenta:

zajęcia – 60 h

przygotowanie do zajęć – 30 h

razem – 90 h

Literatura:

(wybrane informacje z:)

A. Misiak, Kinematograf kontrolowany – cenzura filmowa w kraju socjalistycznym i demokratycznym. PRL i USA analiza socjologiczna, Universitas: Kraków 2006.

T. Lubelski, Historia kina polskiego. Twórcy, filmy, konteksty, Katowice 2009.

Historia kina polskiego, T. Lubelski, K. Zarębski (red.), Warszawa 2007.

M. Haltof, Kino polskie, Gdańsk 2004.

Historia filmu polskiego, R. Marszałek (red.), Warszawa 1994.

J. Płażewski, Język filmu, Książka i Wiedza: Warszawa 2008.

Słownik wiedzy o filmie, Wydawnictwo Park: Bielsko-Biała 2005.

M. Hendrykowski, Film jako źródło historyczne, Ars Nova: Poznań 2000.

J. Hučková, Czechy i Słowacja, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino nieme, Universitas: Kraków 2012, s. 859–865.

J. Hučková, Czechosłowacja, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino klasyczne, Universitas: Kraków 2011, s. 1050–1064.

I. Sowińska, Kino Czechosłowacji: cud i po cudzie, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino epoki nowofalowej, Universitas: Kraków 2015, s. 381–440.

I. Sowińska, Obrazy starego i nowego świata. Kino Czechów i Słowaków, [w:] T. Lubelski, I. Sowińska, R. Syska (red.), Kino końca wieku, Universitas: Kraków 2019, s. 1063–1098.

P. Hames, Czechosłowacka Nowa Fala słowo/obraz terytoria: Gdańsk 2009.

Efekty uczenia się:

Student poszerzy znajomość języka filmowego oraz literatury.

Student pogłębi umiejętność analizy dzieł filmowych.

Student odbędzie praktykę w zakresie przeprowadzania wywiadów z przedstawicielami „świata filmu”, pisania recenzji i esejów na temat filmów fabularnych i dokumentalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obowiązuje 100-procentowa frekwencja.

Uczestnicy wypróbują zdobytą wiedzę w praktyce pracując nad przygotowaniem wywiadu, recenzji lub eseju. Pozytywna jego ocena podniesie ocenę końcową. Ważne kryterium oceny stanowi samodzielność myślenia i umiejętność poprawnego formułowania myśli (inne formy zaliczenia po indywidualnych ustaleniach w trakcie seminarium).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium tematyczne więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium tematyczne - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

1- 5 maja 2024 KINO NA GRANICY - CIESZYN

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)