Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium wyjazdowe 'MOC GÓR - ZAKOPANE'

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4003-SEM-MOC-GÓR
Kod Erasmus / ISCED: 14.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium wyjazdowe 'MOC GÓR - ZAKOPANE'
Jednostka: Centrum Europejskie
Grupy: przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Europejskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w terenie

Skrócony opis:

W Zakopanem odbywają się kolejne edycje festiwalu MOC GÓR – imprezy, która wyrosła z 15-letniej tradycji Spotkań z Filmem Górskim. Spotkania z Filmem Górskim to międzynarodowa marka. Jako jedyny festiwal w Polsce przyjęty do The International Alliance for Mountain Film (stowarzyszenie zrzesza najlepsze festiwale z całego świata).

Podczas festiwalu tworzone jest JURY STUDENCKIE z wybranych uczestników seminarium.

Jury Studentów składa się z grona rekomendowanego przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Do składu jury mogą być rekomendowani studenci także spoza UW.

(termin 06.06.2024 seminarium stacjonarne Warszawa, 07-09.06.2024 Zakopane)

Pełny opis:

W Zakopanem odbywają się kolejne edycje festiwalu MOC GÓR – imprezy, która wyrosła z 15-letniej tradycji Spotkań z Filmem Górskim. Spotkania z Filmem Górskim to międzynarodowa marka. Jako jedyny festiwal w Polsce przyjęty do The International Alliance for Mountain Film (stowarzyszenie zrzesza najlepsze festiwale z całego świata).

Podczas festiwalu tworzone jest JURY STUDENCKIE z wybranych uczestników seminarium.

Jury Studentów składa się z grona rekomendowanego przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Do składu jury mogą być rekomendowani studenci także spoza UW.

Głównym zadaniem uczestników będzie aktywny udział w festiwalu oraz współtworzenie go w stopniu zależnym od obranej przez siebie funkcji oraz przydzielonych zadań.

Uczestnicy seminarium wezmą udział w Festiwalu Moc Gór, podczas którego w ramach działań wspólnych:

● obejrzą filmy prezentowane na festiwalu (łącznie ok. 20 godz.)

● odwiedzą Galerię Antoniego Rząsy

● zapoznają się z twórczością rzeźbiarza Marcina Rząsy (wizyta w pracowni)

● wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w ramach festiwalu

● zapoznają się z historią zimowego zdobycia szczytu Mont Everest przez wyprawę kierowaną przez Andrzeja Zawadę (z okazji 40-lecia)

● poznają historię zimowego wejścia na Cho Oyu (z okazji 35-lecia)

Do zadań grupowych oraz indywidualnych należeć będą:

● zapoznanie się z zakwalifikowanymi filmami konkursowymi on-line przed rozpoczęciem seminarium Moc Gór oraz przygotowanie do dyskusji nad wybranymi przez siebie filmami (Jury studenckie)

● wspólne obejrzenie filmów podczas festiwalu, przeprowadzenie dyskusji oraz wybór filmu do nagrody jury studenckiego (Jury studenckie)

● napisanie uzasadnienia swojego stanowiska w języku polskim i angielskim oraz jego prezentacja podczas rozdania nagród (Jury studenckie),

● przygotowanie i przeprowadzenie wywiadów z reżyserami oraz wybranymi twórcami, uczestnikami festiwalu, a następnie przygotowanie audycji radiowej,

● pomoc w realizacji i przygotowaniu seminarium.

Fakultatywne zajęcia do zrealizowania poza głównym programem seminarium (do wyboru):

● zwiedzenie Muzeum Tatrzańskiego

● zapoznanie się z twórczością Władysława Hasiora,

● zwiedzanie Muzeum Kornela Makuszyńskiego ,

● zwiedzenie Muzeum Jana Kasprowicza na Harendzie,

● wybrane przedstawienia z repertuaru Teatru Stanisława Witkacego,

● Muzeum Oscypka w Zakopanem,

● Muzeum Stylu Zakopiańskiego w willi Koliba ul. Kościeliska 18

● Muzeum Stylu Zakopiańskiego – Inspiracje ul. Droga do Rojów 6

● Cmentarz Zasłużonych na Pęksowym Brzyzku

Uzasadnienie:

Festiwal Moc Gór jest wydarzeniem międzynarodowym. Wpisał się także na stałe w krajobraz Tatr i Zakopanego. Wart podkreślenia jest interdyscyplinarny program festiwalu, co jest szczególne ważne przy organizowaniu seminarium studenckiego. Skupia on środowisko artystów filmowców, pisarzy, sportowców i pasjonatów gór oraz pełni funkcję edukacyjną (np. w odniesieniu do kwestii poszanowania przyrody, promocji bezpiecznych zachowań w górach). Festiwal stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w mieście Zakopane.

Moc Gór – spotkania z filmem górskim to międzynarodowa marka, nad której ugruntowaniem stowarzyszenie pracuje od 2004 roku. Wydarzenie promuje Zakopane na całym świecie – jako jedyny festiwal, ponad 10 lat temu przyjęty do The International Alliance for Mountain Film (stowarzyszenie skupia najlepsze festiwale świata). Gośćmi festiwalu były już wybitne postaci światowego alpinizmu i himalaizmu, takie jak John Simpson, Alain Robert, Chris Bonington, Ueli Steck, Edurne Pasaban, Simone Moro.

W ramach wydarzenia występują nie tylko największe sławy górskie, ale także prezentowane są najwybitniejsze produkcje filmowe o tematyce górskiej z całego świata, mają miejsce międzynarodowe i polskie premiery filmowe (w dużej mierze to jedyne projekcje w kraju), pokazy unikalnych odrestaurowanych filmów archiwalnych, a także spotkania z reżyserami z Polski i z zagranicy. Wyjątkowy charakter wynika z jakości prezentowanych filmów, światowej sławy prelegentów i aktywności sportowych – w tym Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej.

Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z twórczością autorów pochodzących z różnych kręgów kulturowych, których łączy zamiłowanie do gór. Kontakt z filmem górskim pozwoli studentom rozwinąć umiejętność odbioru takiej formy przekazu, a spotkanie z nietypową dla kultury masowej wielością interpretacji jednego tematu nakłoni ich do refleksji i krytycznego myślenia. Formułowanie argumentów uzasadniających poparcie dla wybranego dzieła i ich prezentacja przed publicznością uczą kultury dyskusji oraz poprawnego wysławiania się. Umiejscowienie seminarium w Zakopanem, które jest miastem wielu twórców sztuki, dodatkowo umożliwi pogłębienie doświadczenia obcowania z kulturą i „mocą” gór.

Efekty uczenia się:

W trakcie seminarium student:

● poznaje poszczególne etapy tworzenia filmu, zagrożenia i wyzwania branży filmowej, trudności, jakie napotyka ekipa filmowa w czasie realizacji filmu,

● zdobywa doświadczenie w pracy w grupie,

● zwiększa wiedzę i umiejętności w zakresie formułowania i wyrażania swoich myśli w dyskusji w grupie oraz na forum publicznym,

● poszerza wiedzę o świecie i innych kulturach,

● rozwija umiejętność umiejscowienia innych kultur w kontekście historycznym i antropologicznym.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

● Obecność i aktywność na wydarzeniach objętych programem festiwalu

● Wykonanie zadań przydzielonych uczestnikom na początku seminarium (indywidualnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium tematyczne, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirella Kurkowska
Prowadzący grup: Mirella Kurkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium tematyczne - Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

W Zakopanem odbywają się kolejne edycje festiwalu MOC GÓR – imprezy, która wyrosła z 15-letniej tradycji Spotkań z Filmem Górskim. Spotkania z Filmem Górskim to międzynarodowa marka. Jako jedyny festiwal w Polsce przyjęty do The International Alliance for Mountain Film (stowarzyszenie zrzesza najlepsze festiwale z całego świata).

Podczas festiwalu tworzone jest JURY STUDENCKIE z wybranych uczestników seminarium.

Jury Studentów składa się z grona rekomendowanego przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego. Do składu jury mogą być rekomendowani studenci także spoza UW.

Warszawa - uczestnicy JURY STUDENCKIEGO CE dostaną linki do filmów konkursowych , praca stacjonarna od 15 czerwca

Zakopane 23-25 czerwca - wyjazd do Zakopanego 23 czerwca piątek godz. 7 30 Dom Studenta Zamenhofa , parking CE UW odjazd 8 00 do Zakopanego

Zgłoszenia uczestników mailem na adres mkurkowska@uw.edu.pl

Uczestnicy seminarium wezmą udział w 19 Festiwalu Moc Gór, podczas którego w ramach działań wspólnych:

● obejrzą filmy prezentowane na festiwalu

● wezmą udział w wydarzeniach organizowanych w ramach festiwalu

program https://mocgor.pl/program-2023/

Do zadań grupowych oraz indywidualnych należeć będą:

● zapoznanie się z zakwalifikowanymi filmami konkursowymi on-line przed rozpoczęciem seminarium Moc Gór oraz przygotowanie do dyskusji nad wybranymi przez siebie filmami (Jury Studenckie CE UW)

● wspólne obejrzenie filmów podczas festiwalu, przeprowadzenie dyskusji oraz wybór filmu do nagrody jury studenckiego (Jury Studenckie CE UW)

● napisanie uzasadnienia swojego stanowiska w języku polskim i angielskim oraz jego prezentacja podczas rozdania nagród (Jury Studenckie CE UW )

AKTYWNOŚCI do wyboru indywidualnie przez uczestników: (samodzielna rejestracja) :

“Śladami życia artystycznego Zakopanego”. Spacer zakończony oprowadzaniem kuratorskim po wystawie „Zbierało się fajne towarzystwo” w Galerii Sztuki w wilii Oksza, filii Muzeum Tatrzańskiego – Zofia Radwańska. (wycieczka organizowana przez Muzeum Tatrzańskie – obowiązkowe dla wszystkich uczestników seminarium)

Michał Król – Pierwsza droga taternicka / Filar Świnicy

Ola Taistra – Taktyka i przygotowanie do trudnej drogi wielowyciągowej GuGu Park

Karolina Ośka – Kotlina Tatrzańska / warsztaty wspinaczkowe

Ola Taistra – Podstawy wspinaczki sportowej – warsztaty w plenerze

Krzysztof Wielicki – Dolina Roztoki, Zamarła Turnia, Dolina Pięciu Stawów Polskich

„Tajemnice Morskiego Oka” – Grzegorz Bryniarski (wycieczka organizowana przez Tatrzański Park Narodowy w ramach Festiwalu Moc Gór)

Monika Witkowska – Wycieczka na Kopę Kondracką

Ryszard Pawłowski – Świnica (wierzchołek taternicki) i fragmenty Orlej Perci – poruszanie się w terenie eksponowanym.

Akademia Górska PZU

Maciek Piera – „Piękne i niebezpieczne. Śladami zaginięć turystów w Tatrach Zachodnich” – wycieczka na Czerwone Wierchy

Spacer przyrodniczy po Lesie Chałubińskich – Marcin Warchałowski (wycieczka organizowana przez Muzeum Tatrzańskie w ramach Festiwalu Moc Gór)

Pokoleniowe spotkania na Kasprowym Wierchu z ludźmi związanymi z górami i możliwość zwiedzenia maszynowni w małych grupkach – (wycieczka organizowana przez Polskie Koleje Linowe w ramach Festiwalu Moc Gór)

„Nowe Zakopane – spacer w przestrzeni miasta. Preludium do wystawy Urbanistyka„ – Julita Dembowska (wycieczka organizowana przez Muzeum Tatrzańskie w ramach Festiwalu Moc Gór)

Spacer „Śladami Mariusza Zaruskiego” – Wojciech Szatkowski

Michał Król – Sprzęt potrzebny do pierwszych wejść taternickich i via ferrat GuGu Park

Górskie safari na szczycie Kasprowego Wierchu (wycieczka organizowana przez Polskie Koleje Linowe w ramach Festiwalu Moc Gór)

„Zagadki Hali Gąsienicowej” – Bogusława Filar (wycieczka organizowana przez Tatrzański Park Narodowy w ramach Festiwalu Moc Gór)

Monika Witkowska – wycieczka na Gęsią Szyję

Krzysztof Wielicki – wycieczka na szlaku Dolina Strążyska – Sarnia Skała – Dolina Białego

Ryszard Pawłowski – wyjście na Kościelec Akademia Górska PZU

Ola Taistra – warsztaty wspinaczkowe GuGu Park

Miłosz Jodłowski – warsztaty. Akademia Górska PZU GuGu Park

Spotkanie i spacer tatrzański z twórcą najpopularniejszego górskiego kanału na Youtube – „Szczytomaniak” – Maciejem Pierą (przez Dolinę Małej Łąki na Przysłup Miętusi)

(Termin 13.06.2024 seminarium stacjonarne, 15-16.06.2024 Zakopane)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)