Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Obliczenia kwantowe i komunikacja kwantowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4010-OKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Obliczenia kwantowe i komunikacja kwantowa
Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony komputerom kwantowym i kwantowej komunikacji. Przedstawione zostaną podstawy fizyki kwantowej niezbędne do zrozumienia działania komputerów kwantowych. W ramach wykładu omówione zostaną algorytmy kwantowe.

Pełny opis:

1. Niezbędne podstawy formalizmu mechaniki kwantowej

2. Kryptografia kwantowa

3. Pojęcie qubitu i sferę Blocha

4. Stany splątane

5. Teleportacja

6. Kwantowe bramki logiczne

7. Najważniejsze algorytmy kwantowe

8. Paradoks EPR i nierówności Bella

9. Wyżarzanie kwantowe (D-wave)

10. Kwantowy mechine learning

Efekty uczenia się:

Znajomość tematyki związanej z obliczeniami kwantowymi i komunikacją kwantową.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecnosci i zaliczenia ćwiczeń (projekty, zadania).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Zieliński
Prowadzący grup: Jakub Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)