Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Academic Public Speaking in English

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4024-APSiE-OG Kod Erasmus / ISCED: 09.1 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Academic Public Speaking in English
Jednostka: Szkoła Języków Obcych
Grupy: Courses in foreign languages
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Szkoły Języków Obcych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Praktyczny kurs komunikacji publicznej dla celów akademickich, prowadzony po angielsku i przeznaczony dla studentów studiów drugiego stopnia.

Z uwagi na tematykę i rodzaj zajęć, kurs wymaga zaawansowanego poziomu jezykowego (C1).

Pełny opis:

30-godzinny kurs dla studentów studiów magisterskich zainteresowanych poprawą skuteczności komunikacyjnej w zakresie wystąpień publicznych typowych dla kontekstu akademickiego poprzez zrozumienie zasad właściwej organizacji, przygotowania i prezentacji wypowiedzi publicznych oraz rozwój umiejętności praktycznych potrzebnych do ich realizacji.

W trakcie zajęć, studenci poznają teorię i praktykę skutecznej komunikacji publicznej poprzez krótkie wykłady prowadzącej, lekturę artykułów, oglądanie i recenzowanie przykładów akademickich wystąpień publicznych oraz zadania praktyczne z zakresu przygotowania i wygłoszenia wypowiedzi ustnych występujących na studiach magisterskich, takich jak: wyjaśnienie teorii lub konceptu, opis procesu lub zjawiska oraz prezentację własnego projektu naukowego w celach uzyskania grantu badawczego.

Literatura:

information on classes

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu studenci:

• będą świadomymi konsumentami wystąpień publicznych typowych dla kontekstu akademickiego, potrafiącymi zidentyfikować dobre i złe praktyki

• będą znali zasady skutecznej organizacji i realizacji akademickich, takich jak referat i prezentacja wyników badań

• będą świadomi istnienia standardów wypowiedzi akademickich w kwestii doboru i użycia źródeł oraz metod ich cytowania

• będą znali strukturę organizacyjną dłuższych wypowiedzi akademickich o charakterze informacyjnym, takich jak wyjaśnienie konceptu lub teorii oraz opis procesu lub zjawiska

• będą potrafili skutecznie konstruować argumenty, stawiać tezy i dowodzić ich słuszności , unikając błędów w rozumowaniu

• będą potrafili zaprezentować własne badania naukowe w kontekście seminarium oraz konkursu o grant naukowy

• będą znali zasady skutecznego użycia środków wizualnych i multimedialnych w prezentacjach akademickich, w tym wykresów prezentujących dane liczbowe

• będą znali zasady skutecznej realizacji wystąpień publicznych w zakresie użycia aparatu głosowego i języka

• będą świadomi znaczenia języka ciała jako wsparcia mowy w wystąpieniach publicznych

• będę przygotowani do wygłaszania wystąpień publicznych o charakterze akademickim w nowoczesny angażujący i interakcyjny sposób

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Cegiełka, Andrzej Dąbrowski
Prowadzący grup: Bożena Górska-Poręcka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.