Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka w doświadczeniach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-FD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Fizyka w doświadczeniach
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe na 2 sem. I r. studiów I st. na kierunku MSOŚ
Strona przedmiotu: http://www.fuw.edu.pl/~kkorona/fizyka_w.html
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia, zainteresowanie wiedzą przyrodniczą.

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Wykład z podstaw fizyki oparty na doświadczeniach przeprowadzanych na sali w trakcie wykładu i ich teoretycznym wyjaśnieniu w trakcie wykładu.

Pełny opis:

Celem wykładu jest poszukiwanie drogi od prostych doświadczeń (przedstawianych na żywo w trakcie wykładu) i obserwacji do wybranych praw rządzących zjawiskami fizycznymi. Znaczna część doświadczeń ilustrujących wykład nadaje się do wykonania w warunkach. Wzory i rachunki będą zredukowane do niezbędnego minimum. Doświadczenie nasze z konieczności będą limitowane wielkością stołu laboratoryjnego. Omówione zostaną jednak również zjawiska fizyczne występujące w znacznie większych skalach - mierzonych w latach świetlnych. Przedstawione też będą zjawiska, których naturalną skalą są nanometry.

Program:

1. Siła i ruch

1.1. Podstawowe pojęcia mechaniki

1.2. Opis i przewidywanie ruchu

1.3. Materia i zasady zachowania

2. Ciepło i cząsteczki

2.1. Temperatura i cząsteczki

2.2. Silniki cieplne

2.3. Organizacja materii.

3. Pola i prądy

3.1. Elektryczność

3.2. Magnetyzm

3.3. Elektrony wewnątrz materii

4. Drgania i fale

4.1. Ruch okresowy.

4.2. Rezonatory i fale.

4.3. Tajemnice fal.

5. Światło widzialne i niewidzialne

5.1. Właściwości światła.

5.2. Emisja i widzenie światła.

Przewidywany nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach: 45 h

Przygotowanie do zajęć i zadania domowe: 20 h

Przygotowanie do egzaminu i egzamin 25 h

Opis sporządził Krzysztof Korona, luty 2022.

Literatura:

1. Prezentacje na stronie: http://www.fuw.edu.pl/~kkorona/fizyka_w.html

2. Podręczniki do fizyki z zakresu liceum

3. P. G. Hewitt, ‘Fizyka wokół nas’, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

4. Joanne Baker, '50 teorii fizyki które powinieneś znać'

5. Wiedza i Życie, dział "Laboratorium"

6. J. Domański, ‘Domowe zadania doświadczalne z fizyki’, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999

Efekty uczenia się:

Efektem uczenia się będzie podstawowa wiedza z fizyki nabyta przez studenta, wiedza w zakresie przeprowadzania doświadczeń oraz poszerzenie zainteresowań studenta w kierunku nauk ścisłych.

Po ukończeniu wykładu student:

- Wie, że eksperyment jest podstawą naukowego poznania świata.

- Zna podstawowe techniki pomiarowe.

- Zna najważniejsze zagadnienia z fizyki ogólnej.

- Zna niektóre problemy fizyki współczesnej.

- Czyta ze zrozumieniem teksty popularnonaukowe z dziedziny fizyki.

- Rozpoznaje i wyjaśnia zjawiska z punktu widzenia fizycznego.

- Przeprowadza i analizuje proste doświadczenia.

Metody i kryteria oceniania:

Punkty za aktywność i egzamin pisemny. Egzamin ma postać testu złożonego z prostych pytań dotyczących wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń pokazywanych na wykładzie.

Egzamin poprawkowy: test.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Korona
Prowadzący grup: Krzysztof Korona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.