Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Functioning of Nature and Ecosystem Services

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-FNES
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0511) Biologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Functioning of Nature and Ecosystem Services
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 1st semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the Faculty of Biology
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

The course gives an introduction to ecology of ecosystems and reviews the connection between ecosystem functions and services delivered by them to humanity.

Pełny opis:

During lectures we first review energy flows in ecosystems, biogeochemical cycles, species interactions and trophic webs. We further elaborate on ecosystem services: provisioning, supporting, regulating, and cultural, and point to the imbalance between exploitation of provisioning and other ecosystem services as the major source of environmental crisis. We also review key aspects of functioning of selected ecosystems: oceans and coral reefs, freshwaters, forests, wetlands, novel ecosystems.

Exercises include two short field trips in the first part of semester (ecosystem diversity near Warsaw, investigating biodiversity patterns along gradients by simple methods, demonstrating the principles of ecosystems functioning), further indoor elaboration of the data, and finally presentation and discussion of the results.

Literatura:

Selected topics from basic ecology textbooks, e.g.

Begon M., Townsend C.R. & Harper J.L. Ecology: from individuals to ecosystems. Blackwell Publishing

Jax K. Ecosystem Functioning (Ecology, Biodiversity and Conservation). Cambridge University Press

Jørgensen S.E. (ed.) Ecosystem ecology. Academic Press

Raffaelli D.G. & Frid C.LJ. (eds.) Ecosystem Ecology: a New Synthesis. Cambridge University Press

Ricklefs R.E. & Rylea R. Ecology: The Economy of Nature. W.H. Freeman

Selected readings suggested by the course instructors

Efekty uczenia się:

After finishing the course the student:

- understands the need to sustain the functioning of natural systems and the ways they provide ecosystem services of various type (K_W01);

- understands the natural processes underlying the use of the indicators of sustainable development in the themes: land, oceans seas and coasts, freshwater, and biodiversity (K_W06);

- knows where to search for reliable information source and how to verify it (K_W09);

- sees the evolutionary contexts of natural phenomena (K_W10);

- performs interdisciplinary work - derives knowledge from various subject disciplines in order to interpret data and synthesize ideas (K_U02);

- asks critical questions on the impacts of human activities on the functioning of natural ecosystems (K_U04);

- identifies weaknesses and strengths of standard actions taken to solve the problems of sustainable development (K_U07);

- effectively communicates in speech with the public and specialists in various fields (K_K03);

- improves his/hers professional skills (K_K04);

- cares about the reliability and credibility of his/hers research work (K_K07).

Metody i kryteria oceniania:

Direct assessment of knowledge and understanding of the topics covered in the lectures.

Control of attendance to the field trips and class exercises.

Continuous assessment of the involvement in the field data collection and analysis.

Final assessment of the short scientific-type presentation of the results of the field study.

Grades based on written exam and individual involvement and final project presentation.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska
Prowadzący grup: Patryk Czortek, Bogdan Jaroszewicz, Iwona Jasser, Nataliia Khomutovska, Łukasz Kozub, Monika Mętrak, Paweł Pawlikowski, Barbara Pietrzak, Agnieszka Rudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Markowska
Prowadzący grup: Patryk Czortek, Bogdan Jaroszewicz, Iwona Jasser, Nataliia Khomutovska, Łukasz Kozub, Monika Mętrak, Paweł Pawlikowski, Barbara Pietrzak, Agnieszka Rudak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)