Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Indicators of Sustainable Development

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-ISD
Kod Erasmus / ISCED: 14.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0311) Ekonomia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Indicators of Sustainable Development
Jednostka: Wydział Nauk Ekonomicznych
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle pro+gramme, 2nd year, 1st semester
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Sustainable Development Economics 4030-SDE

Założenia (opisowo):

Knowledge of mathematics.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

1. Introducing indicators

2. Economic valuation of natural resources

3. International forum

4. Aggregated indicators

5. Structural indicators

6. Indicators at the local level

7. Policy guidelines including indicators

Pełny opis:

The core element of the course is a comprehensive presentation of diverse sustainability indicators: aggregated indicators, structural indicators, and indicators at the local level. In particular, selected single-number indicators, country specific and EU structural indicators, and indicators for small communities are presented and discussed. Specific lectures are devoted to: measurement techniques, criticism on traditional measures of development, methods of economic valuation of non-market environmental goods and services. Research component includes evaluation and assessment of selected footprint indicators.

Literatura:

Atkinson G., Dietz S., Neumayer E., Handbook of Sustainable Development. Edward-Elgar, Cheltenham, 2006.

Bell S., Morse S., Sustainability indicators. Measuring the immeasurable. Earthscan, London, 2000.

Bell S., Morse S., Measuring sustainability. Learning from doing. Earthscan, London, 2003.

Lawn Ph., Sustainable development indicators in ecological economics. Edward-Elgar, Cheltenham, 2007.

Pearce D., Blueprint 3. Measuring sustainable development. Earthscan, London, 1993.

Perrings Ch., Ecological economics. Volume 4: Sustainability. Sage, London, 2008.

Schütz H., Welfens M.J., Sleszynski J., Stodulski W., Sustainable Development through Dematerialization: The Case of Poland. Osteuropa-Wirtschaft, 47. Jhg., Nr. 2/2002, (173-199).

Sleszynski J., Stachowiak M., How big is “Ecological Footprint” of the Polish economy? Ekonomia, nr 8, 2003, (88-101).

Efekty uczenia się:

Student knows how difficult it is to measure sustainability. Student understands the most popular and recommended sustainability indicators. Student is able to interpret indicators and knows their pros and cons. Student can calculate some simple examples of footprint indicators.

K_W03; K_W05; K_W06; K_W09;

K_U04; K_U07;

K_K04; K_K06;

Metody i kryteria oceniania:

Participation, individual presentation and essay on selected topics.

Assessment of individual work

Praktyki zawodowe:

No

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Śleszyński
Prowadzący grup: Jerzy Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)