Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Thematic Seminar

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4030-TSEM
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Thematic Seminar
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem
Grupy: Sustainable Development, obligatory courses, 2nd cycle programme, 1st year, 1st semester
Sustainable Development, obligatory courses, offered by the UCBS
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
proseminaria

Założenia (opisowo):

Zajęcia prowadzone w sali. W uzasadnionych przypadkach będą realizowane zdalnie na platformie preferowanej przez Uniwersytet Warszawski, np. Google Meet.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

Obligatory proseminar conducted by a coordinator supported by potential supervisors of diploma thesis topics. Students will learn about a wide spectrum of research issues related to sustainable development. An important element of the course will be the coaching workshops. At student request: individual mentoring and coaching.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Obligatory seminar conducted by a coordinator supported by potential supervisors of diploma thesis topics. Students will learn about a wide spectrum of research issues related to sustainable development. The seminar will start with a short review of the diploma thesis issues examples presented by teachers. Students works independently on their topics with close cooperation with potential supervisors. Each student will present, inter alia, an selected research issues in the field of sustainable development. Each presentation should include, inter alia:

- problem definition,

- summary of relevant literature,

- possibility of application in industry, public institutions or non-governmental organisations.

An important element of the course will be:

- the coaching workshops, where students will work on expanding consciousness of their own professional and social competences and potential career development opportunities,

- searching for interesting issues of the master thesis by recognizing the positions and paths of professional development of SD graduates (presentations).

At student request: individual mentoring and coaching.

Literatura: (tylko po angielsku)

Literature strictly dependent on the research issues undertaken by the student and the stage of the diploma thesis, e.g.

- individual selection of literature and archival works related to the research area and the research issue of students,

- literature concerning the area and subject of the selected aspect of environmental protection and sustainable development, e.g. physiogeographic

and ecophysiographic.

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

After completing the entire series of seminars, the student:

- has the ability to prepare an initial work plan,

- has the ability to plan subsequent stages related to the implementation of the diploma thesis,

- is able to make a selection and analyse archival materials.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot na zaliczenie -szczegółowe oceny nie są wystawiane. Poprawa zaliczenia na podstawie dodatkowej pracy wykonanej przez studenta.

Prezentacje z krótkimi pisemnymi opracowaniami, kontrola obecności i ocena ciągła, np. aktywność podczas dyskusji i warsztatów, punktualność

Dozwolona maksymalna liczba nieobecności studenta: 2. Więcej nieobecności można usprawiedliwić zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uniwersytecie Warszawskim, np. na podstawie zaświadczenia lekarskiego.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Batorczak
Prowadzący grup: Anna Batorczak, Katarzyna Bielińska, Tomasz Ochinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)