Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza - ćwiczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-IAEc Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Ilościowe analizy ekonomiczne, społeczne i przestrzenne - warsztat badacza - ćwiczenia
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku studiów regionalnych i lokalnych
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ćwiczenia powiązane z wykładem o tym samym tytule. Ich celem jest doskonalenie posługiwania się technikami ilościowymi w badaniach społeczno-ekonomicznych. Kurs obejmuje przekształcenia danych, metody statystyczne i ekonometryczne, prezentację graficzną wyników, pisanie raportu z badań.

W czasie ćwiczeń wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie: Statistica, Stata, QGIS.

Pełny opis:

Ćwiczenia powiązane z wykładem o tym samym tytule Ich celem jest doskonalenie posługiwania się technikami ilościowymi w badaniach społeczno-ekonomicznych. Kurs obejmuje przekształcenia danych, metody statystyczne i ekonometryczne, prezentację graficzną wyników, pisanie raportu z badań.

W czasie ćwiczeń wykorzystywane jest specjalistyczne oprogramowanie: Statistica, Stata, QGIS.

Literatura:

1. W.Starzynska, Statystyka praktyczna, WN PWN 2005.

2. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, WN PWN 2003.

3. R. Johnson , Elementary statistics, PWS-Kent, 1984.

Efekty uczenia się:

Student

(1) Stosuje techniki i narzędzia pozyskiwania danych i modelowania procesów. (K_U03)

(2) Potrafi dobierać techniki i metody ilościowe do rozwiązywania konkretnych problemów z zakresu rozwoju miast i regionów. (K_U03)

(3) Wykorzystuje odpowiednie programy i pakiety statystyczno-ekonometryczne w celu rozwiązania zadań z zakresu studiów miejskich i regionalnych. (K_U03)

(4) Konstruuje wskaźniki ilościowe i wykorzystuje je w analizie ilościowej z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego. (K_U03)

(5) Potrafi przygotować i zrealizować indywidualny projekt badawczy z zakresu studiów miejskich i regionalnych, w którym wykorzystywane są metody ilościowe. (K_U07)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie wyników projektu realizowanego przez studentów (100%).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.