Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4208-sEUR1-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń. Seminarium EUROREG-OGUN1
Jednostka: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG)
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Euroreg
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków, związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących krajowe i zagraniczne instytucje naukowe, instytucje administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Szczegółowy program cyklu Seminariów dostępny jest na stronie Euroreg: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Pełny opis:

Jest to cykl seminariów, podczas których prezentowane są wykłady teoretyków i praktyków (w języku polskim lub angielskim), związanych z rozwojem regionalnym i polityką rozwoju, reprezentujących instytucje naukowe, administracji publicznej, organizacje pozarządowe. Seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, polskiej sekcji stowarzyszenia Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju. Prezentowane są zarówno wykłady o charakterze teoretycznym, jak i wyniki projektów i badań naukowych, a także wystąpienia praktyków reprezentujących instytucje administracji unijnej, centralnej i samorządowej. Na każdym wykładzie publiczność ma możliwość zadawania pytań prelegentom i dyskusji na temat danego wystąpienia. Wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2+.

Literatura:

Prezentacje power point z wygłaszanych wykładów (w języku polskim lub angielskim), literatura sugerowana przez prelegentów (w języku polskim i/lub angielskim).

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy student:

(1) Charakteryzuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne uwarunkowania gospodarki przestrzennej. (2) Opisuje społeczne, ekonomiczne, przyrodnicze i polityczne struktury przestrzenne w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.

W zakresie umiejętności:

(1) Dobiera dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł, w języku polskim lub obcym. (2) Integruje, krytycznie analizuje i interpretuje informacje z różnych źródeł. (3) Formułuje wnioski i uzasadnia opinie na podstawie własnej wiedzy i informacji pozyskanych z literatury, baz danych oraz innych źródeł. (4) Przygotowuje opracowania pisemne w języku polskim prezentujące w ustrukturyzowany i logicznie uporządkowany sposób informacje i argumenty z zakresu gospodarki przestrzennej.

W zakresie kompetencji społecznych:

(1) Samodzielnie doskonali umiejętności przygotowywania opracowań pisemnych. (2) Poszerza swój warsztat pojęciowy w zakresie gospodarki przestrzennej. (3) Wymienia argumenty na rzecz formułowania i przekazywania społeczeństwu w sposób powszechnie zrozumiały informacji i opinii dotyczących różnych aspektów rozwoju przestrzennego oraz gospodarki przestrzennej. (4) Samodzielnie poszerza wiedzę z zakresu gospodarki przestrzennej wykorzystując interdyscyplinarny charakter tych zagadnień.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w trybie zdalnym synchronicznym i asynchronicznym przy użyciu narzędzia Google Meet oraz przez publikację nagrań z seminariów. Na 6 wybranych seminariach student/ka zadaje prelegentowi minimum 1 pytanie dotyczące wystąpienia poprzez wpis na czacie (udział synchroniczny) lub przesłanie pytania do koordynatorki przedmiotu (w ciągu 7 dni od seminarium, udział asynchroniczny). Pytania powinny być powiązane z treścią wystąpienia, być sformułowane w zrozumiały sposób, być logiczne, spójne i pozwalające na udzielenie odpowiedzi w ramach dyskusji towarzyszącej wystąpieniu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Celińska-Janowicz, Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Grzegorz Gorzelak, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Link do udziału w seminariach:

https://zoom.us/j/95654692315?pwd=Qm12T0sxaWFUVkw2bmlob3ltRHpjZz09#success

Meeting ID: 956 5469 2315

Passcode: 4AeCRt

Program seminariów EUROREG semestr zimowy 2021/2022

14.10.2021: Prof. dr hab. Witold M. Orłowski, Co nam daje Unia Europejska?

21.10.2021: Prof. dr hab. Marcin Kula, Senatus Populusque Romanus. Naród z Partią. Ciemny lud wszystko kupi. Populizm trwa.

28.10.2021: Prof. Adam Bodnar, Ochrona praw człowieka a teoria konkurencyjnego autorytaryzmu.

04.11.2021: Prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska, Kto i dlaczego popiera autorytaryzm? Psychologiczno- społeczny portret Polaków.

18.11.2021: Prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, prof. Bartłomiej Rokicki, prof. Maciej Smętkowski, The role of EU funds in Poland’s regional and local development in the light of international experiences.

25.11.2021: Prof. Rafał Matyja, Zmiany i sprawcy. Historia i polityka widziane z perspektywy miasta

02.12.2021: Prof. dr hab. Paweł Swianiewicz, Polityczne uwarunkowania nierówności w dostępie samorządów lokalnych do dotacji inwestycyjnych z budżetu państwa.

09.12.2021: Prof. Monika Murzyn-Kupisz, Moda w przestrzeni współczesnego miasta.

16.12.2021: ODWOŁANE: Prof. dr hab. Paweł Churski, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Grzegorz Gorzelak, Trójgłos o sprawiedliwości społecznej w ujęciu terytorialnym.  

13.01.2022: Prof. Katarzyna Dembicz, Wielkie infrastruktury (megaprojekty) a dylematy rozwojowe lokalnych społeczności Ameryki Środkowej.

20.01.2022: ODWOŁANE: Dr Monika Banaszewska, Polityka podatkowa gmin w Polsce. Więcej ekonomii czy polityki?

27.01.2022: Prof. Szymon Marcińczak, Inteligentne rozwiązania dla procesu kurczenia się miast.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Prowadzący grup: Mikołaj Herbst, Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Romańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.