Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

American Society (Społeczeństwo amerykańskie)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW009 Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: American Society (Społeczeństwo amerykańskie)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych: amerykańskie wartości I ideologię; rolę niewolnictwa i imigracji; relacje rasowe i etniczne, stratyfikację społeczną, ruchliwość społeczną i ubóstwo; seksualność i rodzinę; miejskie i podmiejskie style życia; pracę i konsumpcję. Omawiane są historyczne źródła współczesnych procesów społecznych.

Skrócony opis:

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych: amerykańskie wartości I ideologię; rolę niewolnictwa i imigracji; relacje rasowe i etniczne, stratyfikację społeczną, ruchliwość społeczną i ubóstwo; seksualność i rodzinę; miejskie i podmiejskie style życia; pracę i konsumpcję. Omawiane są historyczne źródła współczesnych procesów społecznych.

Pełny opis:

Wykład przedstawia podstawowe wymiary życia społecznego w Stanach Zjednoczonych, kluczowe dla zrozumienia jego specyfiki. Począwszy od obserwacji XIX-wiecznej Ameryki Alexisa de Tocqueville'a, spróbujemy zrozumieć w jaki sposób historyczne warunki ukształtowały współczesne społeczeństwo amerykańskie. Omawiane wymiary życia społecznego to: rola rasowo zdefiniowanego niewolnictwa i imigracji w kształtowaniu amerykańskich stosunków rasowych i etnicznych; klasy społeczne – od najzamożniejszego ‘jednego procentu’ społeczeństwa, poprzez mityczną w tradycji amerykańskiej klasę średnią do miejskiej podklasy – w epoce rosnących nierówności; stosunek do biednych i pomocy społecznej; seksualność; tradycyjne i nowe formy życia rodzinnego; ideały domu i stylu życia w miastach i na przedmieściach; pracę, konsumpcję i religię. Omówimy, co odróżnia społeczeństwo amerykańskie, z jego wartościami i normami, od innych wysoko rozwiniętych społeczeństw kapitalistycznych.

Literatura:

Assigned literature on the reserve in the library:

The course handbook: J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Studenci, którzy z sukcesem zdadzą egzamin z przedmiotu będą mieć podstawowe rozumienie wartości amerykańskich i amerykańskiej ideologii, klas społecznych, roli rasy I etniczności, ideałów domu i stylu życia, stosunku do pracy i konsumpcji, religijności, a także rozumienie, jak te instytucje i postawy społeczne różnią społeczeństwo amerykańskie od swoich odpowiedników w Europie.

2. UMIEJĘTNOŚCI

Studenci potrafią samodzielnie nabywać wiedzę z podręcznika, rozumieć wyników sondaży, badań etnograficznych i historyczno-porównawczych

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Studenci rozumieją różnice kulturowe i rolę warunków historycznych i wartości dla kształtowania się społeczeństwa

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani na podstawie wyników pisanych w sali wykładowej dwóch testów: w połowie semestru (50% KOŃCOWEJ OCENY) I POD KONIEC semestru (50% końcowej oceny). Każdy z tych dwóch testów trwa 45 minut i zawiera w sumie 30 pytań wielokrotnego wyboru i typu prawda/fałsz. Poprawna odpowiedź na każde z pytań otrzymuje 1 punkt, a niepoprawna odpowiedź I brak odpowiedzi otrzymuje zero punktów. Studenci OGUN także otrzymują 1 punkt za każdą poprawną odpowiedź i zero punktów za niepoprawną odpowiedź lub jej brak. Oceny obu testów są następujące: 0-55% maksymalnego wyniku 30 punktów – ocena 2, 56-70% - ocena 3, 71-85% - ocena 4, 86-100% - ocena 5. Każdy z dwóch testów jest obowiązkowy. Minimalna suma wyników obu testu, uprawniająca do oceny 3, wynosi 34. Wszystkie pytania testów dotyczą problemów dyskutowanych w obowiązkowych materiałach (tekstach i wideo), które z kolei są omawiane na wykładach. Obowiązkowe materiały zawierają wyszczególnione fragmenty podręcznika (J.J. Macionis, Sociology, Prentice Hall, 2005) i teksty. Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa. Dodatkowe materiały polecane do każdego wykładu nie są obowiązkowe. Celem zalecenia jest wyposażenie studentów w wiedzę o kontekście omawianych problemów oraz pomoc w decyzji o temacie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bekiesza-Korolczuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.