Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Audiovisual Culture and Media in the United States (Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW010-AM Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (0220) Nauki humanistyczne
Nazwa przedmiotu: Audiovisual Culture and Media in the United States (Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

"Kultura audiowizualna i media w Stanach Zjednoczonych" jest wykładem wprowadzających studentów w zagadnienia związane z szereg amerykańskich form audiowizualnych. Kurs podzielony jest na trzy bloki: pierwszy koncentruje się teoriach i koncepcjach kluczowych dla zrozumienia amerykańskiej kultury audiowizualnej; drugi skupia się na głównych mediach (film i sztuki wizualne nie są uwzględnione gdyż w programie studiów znajdują się oddzielne kursy im poświęcone); zaś trzeci omawia tzw. media pomniejsza. Każdy z wykładów zawierać będzie niewielki komponent historyczny, najważniejszym celem kursu jest uzmysłowienie uczestnikom zakresu i bogactwa omawianych mediach, jak również zapoznanie studentów z najważniejszymi kontekstami formalnymi, estetycznymi, społecznymi i politycznymi.

Pełny opis:

THEORY

What is (Audio)visual Culture

Reading: Gillian Rose “Researching Visual Materials”

Visual Literacy: Medium and Composition

Reading: Gillian Rose “Compositional Analysis”

Never-ending Story: Remediations and Adaptations

Reading: Jay Bolter and Richard Grusin Remediation (excerpts)

Casuals and Fans: Media Audiences

Reading: Henry Jenkins “Interactive Audiences”

How We Became Digital: The Rise of Digital Culture

Reading: Lev Manovich “Database”

MAJOR MEDIA

Photography

Reading: Steven Edwards “Photography: The Apparatus and Its Image,” Joanna Cohan Scherer “Historical Photographs of North American Indians”

Advertisements and Commercials

Reading: Gillian Rose “Semiology”

Television

Reading: Jason Mittell Complex TV (excerpts)

Video Games

Reading: Scott Rettberg “Corporate Ideology in World of Warcraft”

Music Video

Reading: Carol Vernallis “Experiencing Music Video. Aesthetics and Cultural Context”

MINOR MEDIA

Short Forms & YouTube

Reading: Barbara Klinger “Beyond the Multiplex: Cinema, New Technologies, and the Home”

Film and Television Title Sequences

Reading: Annette Davison “Title Sequences for Contemporary Television Serials”

Selfies and Instagram

Reading: Rachel Syme “Selfie”

Visualizations, Infographics, and Memes

Reading: Limor Shifman Memes in Digital Culture (excerpts)

Transmedia and Paratexts

Reading: Jonathan Gray Show Sold Separately (excerpts)

Literatura:

Patrzy wyżej.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

• posiada wiedzę dotyczącą historii kultury audiowizualnej w USA

• rozróżnia różne media i formy amerykańskiej kultury audiowizualnej

• jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi mediami audiowizualnymi oraz różnymi metodami analitycznymi stosowanymi w ich analizie

2. UMIEJĘTNOŚCI

• umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

• potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kultury audiowizualnej w USA

• potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnej kultury audiowizualnej w USA

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• jest świadomy różnic kulturowych między USA a Europą

• jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie kultury audiowizualnej w USA

• rozumie i docenia rolę audiowizualności w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu.

Oceny:

Powyżej 90% 5

85-89% 4+

80-84% 4

70-79% 3+

60-69% 3

Praktyki zawodowe:

N/A

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.