Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

History of American Cinema (Historia kina amerykańskiego)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-AW014-AM Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: History of American Cinema (Historia kina amerykańskiego)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Wykłady obowiązkowe dla studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie historii kina amerykańskiego, wybranych gatunków i filmów.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie i omówienie historii kina amerykańskiego, wybranych gatunków i filmów. Poszczególne wykłady dotyczyć będą takich zagadnień kina w USA jak:

1. początki kina

2. kino nieme

3. klasyczny i post-klasyczny Hollywood

4. kino współczesne

5. wybrane gatunki kina amerykańskiego (western, film noir, science fiction, horror)

6. wybrane zagadnienia kina amerykańskiego (cenzura; kino czarne w USA; główne teorie interpretacyjne filmów)

Literatura:

Główny podręcznik do wykładu:

* Richard Barsam & Dave Monahan Looking at Movies - An Introduction to Film (3rd Edition)

* wybrane artykuły i rozdziały z innych źródeł

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

1. WIEDZA

* posiada wiedzę dotyczącą historii kina w USA

* rozróżnia różne okresy i gatunki w historii kina amerykańskiego

* jest świadomy różnic pomiędzy poszczególnymi okresami w historii kina

2. UMIEJĘTNOŚCI

* umie prawidłowo posługiwać się narzędziami krytycznymi

* potrafi formułować krytyczne argumenty w stosunku do kina w USA

* potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy poszczególnych przejawów współczesnego kina w USA

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

* jest świadomy różnic kulturowych między USA a Europą

* jest otwarty na nowe zjawiska i idee w zakresie produkcji filmowej w USA

* rozumie i docenia rolę kina w kulturze Stanów Zjednoczonych

Metody i kryteria oceniania:

Pisemny egzamin testowy.Ocena ostateczna:

* ponad 90% – 5

* 85-89% – 4+

* 80-84% – 4

* 70-79% – 3+

* 60-69% – 3

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 210 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Frelik
Prowadzący grup: Paweł Frelik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.