Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Slavery and the Making of the Americas (Niewolnictwo i tworzenie się Ameryk)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS204
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Slavery and the Making of the Americas (Niewolnictwo i tworzenie się Ameryk)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze (nauki społeczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Założenia (opisowo):

none

Skrócony opis:

Ten kurs jest eksploracją roli, jaką niewolnictwo odegrało w kształtowaniu społeczeństw, gospodarek, polityki i kultury krajów obu Ameryk.

Pełny opis:

Niewolnictwo było centralną instytucją w wielu krajach obu Ameryk aż do jego zniesienia pod koniec XIX wieku. Ten kurs nie jest tyle historią samej instytucji niewolnictwa, choć ta również będzie omówione, ile analizą, w jaki sposób niewolnictwo przyczyniło się do "tworzenia" narodów w obu Amerykach. "Tworzenie" w tym kontekście obejmuje szeroki zakres tematów, w tym społeczeństwo, gospodarkę, politykę i kulturę. Innymi słowy, oprócz innych kwestii, będziemy badać, w jaki sposób obecność niewolników w społeczeństwie kształtowała je poprzez tworzenie klas i kast; jak niewolnictwo wpłynęło na rozwój gospodarczy narodów poprzez handel niewolnikami oraz pracę niewolników przy produkcji roślin na eksport; jak niewolnictwo wymagało nowych rodzajów praw i wpływało na proces polityczny ich tworzenia; oraz różne aspekty kultury, takie jak literatura, muzyka, religia i kuchnia.

Niewolnictwo jednak nie było jedynie instytucją, to byli ludzie, a ten kurs nie pominie życia osób zniewolonych. Rozważymy, jak pracowali, jaką wyjątkową kulturę i społeczeństwo stworzyli, i w jaki sposób walczyli z warunkami, w których przyszło im żyć.

Niewolnictwo się skończyło, a sam proces jego zniesienia również przyczynił się do rozwoju narodów w obu Amerykach. Niewolnictwo nadal kształtuje narody poprzez pamięć o nim literaturze, muzyce, filmie i innych formach kultury popularnej, a także poprzez to, że stworzyło rasowo zróżnicowane społeczeństwa, z których każde ma inne sposoby rozumienia i życia z tą różnorodnością.

Chociaż główny nacisk będzie położony na Stany Zjednoczone, analiza będzie porównawcza z krajami Ameryki Południowej i Karaibów.

Ten kurs to nie tylko intelektualne przedsięwzięcie mające na celu zrozumienie przeszłości i jej trwającego wpływu; ma również praktyczną stronę. Studenci nauczą się podstawowych umiejętności prowadzenia oryginalnych badań na poziomie magisterskim.

Tydzień 1

Czym jest niewolnictwo?

Kontekst imperialny

Tydzień 2

Korzenie: Afryka

Ojo, „The Atlantic Slave Trade and Local Ethics of

Slavery in Yorubaland”

Podróże Equiano, rozdz. 1

Tydzień 3

Handel niewolnikami

Carrington i Noel, „Slaves and Tropical

Commodities”

Podróże Equiano, rozdz. 2

Tydzień 4

Niewolnictwo jako system pracy: Cukier

Dunn, „Demographic Contrast between Jamaica

and Virginia”

Odkrywanie przeszłości globalnej, rozdz. 4

Tydzień 5

Niewolnictwo jako system pracy: Bawełna

Bailey, „The Other Side of Slavery”

Tydzień 6

Niewolnictwo jako system kontroli rasowej:

Rasizm i niewolnictwo

Jordan, Biali nad czarnymi, rozdz. 1

Williams, Kapitalizm i niewolnictwo, rozdz. 1

Tydzień 7

Niewolnictwo jako system kontroli rasowej: Prawa

Maltz, „Slavery, Federalism, and the Structure

of the Constitution”

Tydzień 8

Kultura niewolnictwa: Rodzina i religia

Bush-Silami, „Women, Children,

and Resistance”

Camara, „Afro-American Religious Syncretism”

Tydzień 9

Kultura niewolnictwa: Muzyka i literatura

Mixon, „Joel Chandler Harris and

Uncle Remus”

Lawrence-McIntyre, „The Double Meanings

of the Spirituals”

Tydzień 10

Opór i bunt

Odkrywanie przeszłości amerykańskiej, rozdz. 8

DuBois, „The Haitian Revolution”

Tydzień 11

Koniec niewolnictwa

Haberly, „Abolitionism in Brazil”

Tydzień 12

Wyzwoleni ludzie

Bethel, „Forming a Free Black Community”

Beckert, „Emancipation and Empire: Reconstructing

the Worldwide Web of Cotton Production”

Alexander, „The New Jim Crow”

Tygodnie 13-15 Indywidualne prezentacje

Literatura:

Ojo, “The Atlantic Slave Trade and Local Ethics of

Slavery in Yorubaland”

Equiano’s Travels, chap. 1

Carrington and Noel, “Slaves and Tropical

Commodities”

Equiano’s Travels, chap. 2

Dunn, “Demographic Contrast between Jamaica

and Virginia”

Discovering the Global Past, chap. 4

Bailey, “The Other Side of Slavery”

Jordan, White over Black, chap. 1

Williams, Capitalism and Slavery, chap. 1

Maltz, “Slavery, Federalism, and the Structure

of the Constitution”

Bush-Silami, “Women, Children,

and Resistance”

Camara, “Afro-American Religious Syncretism”

Mixon, “Joel Chandler Harris and

Uncle Remus”

Lawrence-McIntyre, “The Double Meanings

of the Spirituals”

Discovering the American Past, chap. 8

DuBois, “The Haitian Revolution”

Haberly, “Abolitionism in Brazil”

Bethel, “Forming a Free Black Community”

Beckert, “Emancipation and Empire: Reconstructing

the Worldwide Web of Cotton Production

Alexander, “The New Jim Crow”

Efekty uczenia się:

Wiedza

Po zakończeniu kursu studenci:

1. będą mieć ogólne zrozumienie historii niewolnictwa w obu Amerykach.

2. zobaczą konkretne sposoby, w jakie niewolnictwo kształtowało gospodarkę, społeczeństwo, politykę i kulturę krajów amerykańskich.

3. zrozumieją życie, społeczeństwo i kulturę, które niewolnicy tworzyli dla siebie.

Umiejętności

Po zakończeniu kursu studenci:

1. rozwiną umiejętności prowadzenia niezależnych badań historycznych, analizy źródeł pierwotnych oraz oceny pracy innych uczonych.

2. poprawią swoją zdolność do syntezy informacji zdobytych w trakcie badań.

3. staną się biegli w komunikowaniu wyników swoich badań w jasnej, zwięzłej prozie angielskiej.

Kompetencje

Po zakończeniu kursu studenci:

1. docenią wartość porównawczych badań międzykulturowych na określony temat.

2. zdobędą wgląd w studia nad hemisferycznymi Amerykami.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są zobowiązani do uczestniczenia w zajęciach i przygotowania się do dyskusji na temat przydzielonych materiałów. Studenci będą musieli ukończyć serię zadań "procesowych" mających na celu praktykowanie różnych umiejętności badawczych i pisarskich (40%) oraz napisać główną pracę badawczą (60%).

Jeśli ten kurs będzie prowadzony online, oprócz zadań procesowych i pracy badawczej, studenci będą odpowiedzialni za dwie prezentacje na temat wymienionych powyżej tematów. Oceny będą dostosowane w następujący sposób: Praca badawcza 50%, zadania procesowe 30%, prezentacje 20%.

Zajęcia będą odbywać się o zaplanowanym czasie za pomocą wideokonferencji.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Glass
Prowadzący grup: William Glass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)