Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Power and Society in the Americas (Władza i społeczeństwo w Amerykach)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS208 Kod Erasmus / ISCED: 14.0 / (0310) Nauki społeczne i psychologiczne
Nazwa przedmiotu: Power and Society in the Americas (Władza i społeczeństwo w Amerykach)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki społeczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Kurs dotyczy analizy form solidarności i ruchów społecznych, które pojawiły się w obu Amerykach w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Kurs zapewnia narzędzia koncepcyjne do zrozumienia i identyfikacji różnych form działań zbiorowych, takich jak populizm, protest, rebelie (partyzanci) i ruchy zbrojne (rewolucyjne). Kurs kładzie nacisk na takie kwestie, jak kultura, środowisko (wydobycie zasobów i chronione obszary naturalne), rozwój, pochodzenie etniczne i płeć. Wreszcie, w niniejszym kursie będzie badana także rola technologii cyfrowych w tworzeniu kolektywnych form tożsamości i działania.

Pełny opis:

Ponieważ kraje obu Ameryk stoją ciągle na rozdrożu i nieustannie uwikłane są w dynamikę nierówności, wykluczenia i przemocy, kurs bada, w jakim stopniu solidarność i ruchy społeczne przyczyniają się do rozwiązania trawiących je problemów. Jednocześnie, kurs bada wpływ społecznych form solidarności na praktyki obywatelskie i demokratyczne.

Czerpiąc z przykładów Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej a także Karaibów - kurs analizuje solidarność społeczną i wspólne działania z różnych perspektyw teoretycznych.

Kurs kładzie nacisk na ruchy z programami obejmującymi środowisko (wydobywanie zasobów i chronione obszary naturalne), nierówności (społeczne, gospodarcze i polityczne) oraz pochodzenie etniczne. Rola kobiet (płeć w ruchach społecznych) stała się wiodącym tematem w ostatnich miesiącach, ponieważ kobiety coraz częściej odgrywają znaczącą rolę w obu Amerykach w związku z brutalną przestępczością, uciskiem politycznym, a także ekspresją kulturową, w tym aktywizmem celebrytów.

Literatura:

Albala, Adrián. 2018. Civil Society and Political Representation in Latin America (2010-2015). Towards a Divorce Between Social Movements and Political Parties? Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-67801-6

Alvarez, Sonia; Dagnino, Evelina and Escobar, Arturo (Eds.) 1998. Culture of Politics, Politics of Cultures: Re‐visioning Latin American Social Movements. Boulder, CO: Westview Press.

della Porta, Donatella and Mario Diani 2006. Social Movements: An Introduction. 2nd ed. Blackwell: Malden MA.

Gregory, James. 2015. The Mapping Social Movements project

https://depts.washington.edu/moves/

McAdam, Doug. 1999. Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970. Chicago: Chicago University Press

McAdam, Doug, McCarthy, John, Zald, Mayer (Eds.) 1996. Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Cambridge: Cambridge University Press.

Oikonomakis, Leonidas. 2019. Political strategies and social movements in Latin America: the Zapatistas and Bolivian Cocaleros. Palgrave Macmillan.

Rousseau, Stéphanie and Morales, Anahi. 2017. Indigenous Women’s Movements in Latin AmericaGender and Ethnicity in Peru, Mexico, and Bolivia. Palgrave, Macmillan.

Sierra Caballero, Francisco and Gravante, Tommaso (eds).2018. Networks, Movements and Technopolitics in Latin America Critical Analysis and Current Challenges. Palgrave, Macmillan.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po ukończeniu tego kursu student:

- posiada zaawansowaną wiedzę na temat zjawisk społecznych w Amerykach

- rozpoznaje szerokie procesy w perspektywie społecznej, politycznej i kulturowej

- Konceptualizuje kompleksowe procesy w krajach Ameryk

- Używa terminów naukowych w badaniu krajów Ameryk

UMIEJĘTNOŚCI

Po ukończeniu tego kursu student:

- potrafi krytycznie wykorzystywać teorie i koncepcje związane z Amerykami

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności krytycznego myślenia, czytania i pisania

- formułuje samodzielne krytyczne opinie w kwestiach związanych z Amerykami

KOMPETENCJE

Po ukończeniu tego kursu student:

- Jest otwarty na nowe zjawiska i nowe idee we współczesnych społeczeństwach.

- Docenia rolę Ameryk we współczesnym świecie.

- Uzupełnia i udoskonala swoją wiedzę z zakresu Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny będą oparte na poniższych kryteriach:

Prezentacja: (10%)

Opisana bibliografia: 500 słów (10%)

Projekt pracy pisemnej: (5 stron) 1 500 słów (30%)

Końcowa praca pisemna: (15 stron) 4000 słów (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.