Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Social Movements and Social Change in Contemporary America (Ruchy społeczne i zmiana społeczna we współczesnej Ameryce)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS226 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Social Movements and Social Change in Contemporary America (Ruchy społeczne i zmiana społeczna we współczesnej Ameryce)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki społeczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Proseminarium badawcze obejmuje wprowadzenie do teorii ruchów społecznych i metod ich badania, w tym szczególnie na punktach stycznych między obszarem kultury, polityki i procesów społecznych. Studenci i studentki będą mogli zapoznać się z głównymi koncepcjami i nurtami teoretycznymi w analizach ruchów społecznych, jak również z podstawowymi metodami badania tych zjawisk. Proseminarium skupia się zarówno na temacie jak i metodach i umiejętnościach badawczych, dlatego studenci / studentki będą mieli za zadanie przeprowadzenia własnego badania wybranego ruchu społecznego. Dlatego też wymagania związane z zaliczeniem kursu obejmują m.in. prezentację założeń badawczych i wyników badań, jak również przygotowanie raportu badawczego (15-20 stron).

Pełny opis:

Proseminarium badawcze obejmuje wprowadzenie do teorii ruchów społecznych i metod ich badania, w tym szczególnie na punktach stycznych między obszarem kultury, polityki i procesów społecznych. Studenci i studentki będą mogli zapoznać się z głównymi koncepcjami i nurtami teoretycznymi w analizach ruchów społecznych, jak również z podstawowymi metodami badania tych zjawisk, takich jak studium przypadku, analiza ramowa czy badania jakościowe. Proseminarium skupia się zarówno na temacie jak i metodach i umiejętnościach badawczych, dlatego studenci / studentki będą mieli za zadanie przeprowadzenia własnego badania wybranego ruchu społecznego (np. ruchu na rzecz praw obywatelskich, ruchu kobiecego, Occupy, Black Lives Matter, LGBTQ, ruchów ultraprawicowych czy alt-right). Dlatego też wymagania związane z zaliczeniem kursu obejmują m.in. prezentację założeń badawczych i wyników badań, przygotowanie raportu badawczego (15 stron) oraz dodatkowe zadania, w tym przeprowadzenie wywiadu lub analizy reprezentacji danego ruchu w mediach.

Literatura:

Wybrane pozycje z literatury:

Blee, Kathleen (1996) “Becoming a racist: Women in Contemporary Ku Klux Klan and Neo-Nazi Groups” Gender and Society 10: 680-696.

DeLaure, Marylin and Moritz Fink eds. 2017. Culture Jamming: Activism and the Art of Cultural Resistance. New York University Press: New York.

Garza, Alicia (2016) “A herstory of #BlackLivesMatter Movement,” in: Are All the Women Still White?: Rethinking Race, Expanding Feminisms, Janell Hobson ed. State University of New York Press: New York, 23-28.

Goodwin, Jeff and James M. Jasper. 2004. Rethinking Social Movements. Structure, Meaning and Emotion. Rowman and Littlefield: New York.

Gould, Deborah B. 2009. Politics: Emotion and ACT UP's Fight against AIDS. University of Chicago Press: Chicago.

Klandermans, Bert and Susanne Staggenborg eds. 2002. Methods of Social Movement Research. University of Minnesota Press: Minnesota.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- zna i rozumie trajektorię rozwoju ruchów społecznych w USA po II wojnie światowej,

- zna i rozumie podstawowe koncepcje wypracowane na gruncie badań nad ruchami społecznymi (takie jak mobilizacja zasobów, struktura możliwości politycznych, ramifikacja, kolektywna tożsamość, praca emocji),

- rozumie kontekst kulturowy i historyczny, w którym pojawiły się podstawowe koncepcje analizy ruchów społecznych.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi krytycznie analizować spory wokół społecznie wrażliwych kwestii, posługując się argumentacją odnoszącą się do procesów społecznych i politycznych w USA;

- potrafi rozpoznać kluczowe punkty sporne między politycznymi poglądami pozostającymi w konflikcie w publicznej debacie;

- potrafi zbierać dane dotyczące ruchów społecznych i używać aparatu analitycznego do analizy danych.

KOMPETENCJE:

- jest otwarty na różnorodne opinie dotyczące oddziaływania ruchów społecznych na współczesne amerykańskie społeczeństwo, politykę i kulturę;

- ma zrozumienie dla odmiennych wizji tego jakie znaczenie miały ruchy społeczne dla amerykańskiej polityki i społeczeństwa;

- potrafi pracować w grupie i angażować się w dyskusję, formułować własne poglądy, z zachowaniem szacunku i zrozumienia dla poglądów, których nie podziela.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywny udział w zajęciach (w tym przygotowanie notatek z lektur) - 20%

2. 1 prezentacja online - 30 %

3. Raport badawczy (15-20 stron) – 50%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bekiesza-Korolczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Bekiesza-Korolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bekiesza-Korolczuk
Prowadzący grup: Elżbieta Bekiesza-Korolczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.