Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Race in American Film (Kwestia rasowa w filmie amerykańskim)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS232 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Race in American Film (Kwestia rasowa w filmie amerykańskim)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Założenia (opisowo):

(tylko po angielsku) T

Skrócony opis:

Proseminarium badawcze przedstawia historię przedstawień Afroamerykanów i rasy jako takiej w kinie amerykańskim głównego nurtu. Uczestnicy napiszą własne prace badawcze analizujące pojedyncze filmy lub śledzące konkretny motyw lub wątek w kilku filmach.

Pełny opis:

Zaczniemy of filmowych adaptacji "Chaty Wuja Toma" (1903, 1914) oraz analizy jednego z najbardziej rasistowskich obrazów w historii kina: "Narodzin Narodu" Griffitha (1915); zakończymy na filmach z ostatnich lat takich jak “Django" (2012) Quentina Tarantino i “Black KKlansman” Spike's Lee (2018). Po drodze przyjrzymy się głośnym filmom dotyczącym kwestii rasowej należącym do bardzo różnych gatunków. Zbadamy takie tropy, motywy i mity jak międzyrasowa przyjaźń, miłość, małżeństwo i seks, Czarny Brutal, Tragiczna Mulatka, Czarna Niania, Magiczny Murzyn, 'blackface', 'passing' i przemoc na tle rasowym. Filmom towarzyszyć będą teksty teoretyczne, krytyczne i eseistyka dotycząca kwestii rasowej.

Literatura:

Filmy:

Ethnic Notions (Marlon Riggs, 1987)

Uncle Tom’s Cabin (Edwin S. Porter, 1903)

Uncle Tom’s Cabin (William Robert Daly, 1914)

The Birth of a Nation (David W. Griffith, 2015) – excerpts

The Jazz Singer (Alan Crosland, 1927)

Pinky (Elia Kazan 1949)

Imitation of Life (Douglas Sirk, 1959)

Guess Who is Coming to Dinner (Stanley Kramer, 1967)

In the Heat of the Night (Norman Jewison, 1967)

Shaft (Gordon Parks, 1971)

Do the Right Thing (Spike Lee 1989)

Django Unchained (Quentin Tarantino, 2012)

Dear White People (Justin Simien, 2014)

I am not Your Negro (Raoul Peck 2016)

BlacKkKlansman (Spike Lee, 2018)

Lektury

Baldwin, James. The Devil Finds Work. New York: Dell, 1970.

Beck, Bernard. “Black Like Who? The Class of 2014 Considers Race in Dear White People,” Multicultural Perspectives, 17:3(2015):141-144.

Berlant, “National Brands, National Body: Imitation of Life.” In: The Female Complaint: The Unfinished Business of Sentimentality in American Culture. Durham: Duke University Press, 2008. Pp. 107-144.

Bernard, Emily. “Teaching the N-Word”. The American Scholar, September 1, 2005.

Bogle, Tom. Toms, Coons, Mulattoes, Mammies, and Bucks: An Interpretive History of Blacks in American Films, New Expanded Edition, New York: Continuum, 1989.

Brody, Richard. “The Enduring Urgency of Spike Lee’s ‘Do the Right Thing’ at Thirty”. The New Yorker, June 28, 2019.

Collins, Patricia Hill. “Mammies, Matriarchs, and Other Controlling Images” in Black Feminist Thought (New York: Routledge, 1990), 67-78.

Francis, Terri. “Looking Sharp: performance, genre, and questioning history in Django Unchained.” Transition, Issue 112 (2013): 32-45.

Gates Jr., Henry Louis. “’An Unfathomable Place’: a conversation with Quentin Tarantino on Django Unchained (2012), Transition, Issue 112 (2013): 47-66.

Gubar, Susan. “Spirit -Murder at the Movies. Blackface Lynchings.” In: Racechanges: White Skin, Black Face in American Culture, New York: Oxford University Press, 1997. Pp. 53-94.

Guerrero, Ed. “The Rise and Fall of Blacksploitattion” in : Framing Blackness: the African American image(Philadelphia, PA: Temple University Press, 1993. 69-111.

Harris, Glen and Robert Brent Toplin, “Guess Who’s Coming to Dinner? A Clash of Interpretations Regarding Stanley Kramer’s Film on the Subject of Interracial Marriage,” Journal of Popular Culture 40, no. 4 (2007): 700-713.

Johnson, Walter. “Allegories of Empire, Django/Dorner/blackness/blowback.” Transition 112 (2013): 13-21.

Kydd, Elspeth. “The Ineffaceable Curse of Cain’: Racial Marking and Embodiment in Pinky.” Camera Obscura, 43 (Vol.15, No.1), 2000: 94-121.

Plantinga, Carl: “Brecht, emotion, and the reflective spectator: The case of BLACKKKLANSMAN.” NECSUS. European Journal of Media Studies, 8 (2019): 151–169.

Rocchio, Vincent F. Reel Racism: Confronting Hollywood's Construction of Afro-American Culture. Boulder: Routledge, 2018.

Rogin, Michael. "The Sword Became a Flashing Vision": D. W. Griffith's The Birth of a Nation, Representations, Vol. 9 Winter (1985): 150-195.

Rogin, Michael. "Democracy and Burnt Cork": The End of Blackface, the Beginning of Civil Rights. In: Refiguring American Film Genres. History and Theory edited by Nick Browne, Berkeley: University of California Press: 1998. Pp. 171-207.

Stam, Robert and Louise Spence. “Colonialism, racism and representation: An Introduction.” In The Film Studies Reader, ed. M. Jancovich et al., London: Arnold, 2000.

Williams, Linda. Playing the Race Card: Melodramas of Black and White from Uncle Tom to O.J. Simpson. Princeton and Oxford: Princeton University Press, 2001.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu seminarium, student:

WIEDZA:

- zna szereg ważnych kulturowo filmów amerykańskich dotyczących kwestii rasowej;

- rozumie kontekst kulturowy i historyczny tych dzieł;

- zna szereg tekstów krytycznych i teoretycznych analizujących poszczególne filmy oraz ewolucję wyobrażeń o rasie w kulturze USA.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi analizować filmy fabularne pod kątem zawartości ideologicznej (rasizm)

- potrafi analizować i interpretować wymagające teksty krytyczne, historyczne i kulturoznawcze;

- potrafi opracować i przedstawić ustnie i pisemnie spójną analizę samodzielnie wybranego zagadnienia;

KOMPETENCJE:

- potrafi pracować w grupie;

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując ciekawość i szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

WYMAGANE: obecność na zajęciach, staranne przygotowanie, aktywy udział w dyskusji, przygotowanie pracy końcowej w kilku etapach

CZĘSCI SKŁADOWE OCENY:

• aktywność na zajęciach i wyniki testów sparwdzających znajomość lektur i filmów (10%)

• Projekt pracy z bibliografią opisową (20%)

• Prezentacja końcowa (20%)

• praca końcowa (15-20 or 10 pages) (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.