Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gender and Sexuality in Classical Hollywood Film (Płeć i seksualność w klasycznym kinie hollywoodzkim)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-RS252 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Gender and Sexuality in Classical Hollywood Film (Płeć i seksualność w klasycznym kinie hollywoodzkim)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Proseminaria badawcze (nauki humanistyczne) na studiach II stopnia
Proseminaria badawcze na studiach II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
proseminaria

Skrócony opis:

Proseminarium badawcze przedstawia przedstawia ewolucję ideologii i stereotypów genderowych (dotyczących męskości i kobiecości) oraz konwencji i wyobrażeń dotyczących ludzkiej seksualności i małżeństwa w klasycznym kinie hollywoodzkim (lata 30, 40 i 50te). Omówimy także kluczowe koncepcje i spory w feministycznej krytyce filmowej, a także krytyce nurtu queer.

Wybrane filmy - dramaty obyczajowe, komedie, oraz przykłady kina Noir - będą omawiane wraz z tekstami krytycznymi na ich temat. Naszym celem będzie usytuowanie dzieł filmowych w ich kontekście społecznym i kulturowym (wpływ Wielkiego Kryzysu, II wojny światowej, homofobia a Zimna Wojna w USA, cenzura w kinie amerykańskim, kwestia genderowa wobec kwestii rasowej itp).

Równolegle do zajęć poświęconym filmom i krytyce, będziemy pracować nad warsztatem badawczym. Uczestnicy napiszą własne prace badawcze analizujące pojedyncze filmy lub śledzące konkretny motyw lub wątek w kilku filmach.

Pełny opis:

Przeanalizujemy szereg filmów z lat 30. 40. i 50. których głównym tematem jest płeć - relacje między kobietami i mężczyznami, granice genderowej i seksualnej normy. Zbadamy filmy różnych gatunków: od kobiecego kina (tzw. wyciskacze łez i melodramaty), przez tzw czarne kino lat 40., po komedie, które przedstawiają (i brawurowo rozwiązują) dramatyczny konflikt płci, czy wreszcie thrillery psychologiczne, gdzie płeć i pożądanie to obłęd, tajemnica i perwersja. Każdemu filmowi towarzyszyć będzie lektura tekstów krytycznych i teoretycznych, które pomogą nam zadać sensowne pytania: jak konstruowana jest płeć kulturowa, jak ma się ona do gramatyki wizualnej kina, kontekstu kulturowego (cenzura, przemiany ekonomiczne, spory ideologiczne epoki).

OMAWIANE FILMY:

She Done Him Wrong (reż. Lowell Sherman, 1933)

Imitation of Life (John M. Stahl, 1934)

Stella Dallas (reż. King Vidor, 1937)

His Girl Friday (reż.Howard Hawks, 1940)

Double Indemnity (reż. Billy Wilder, 1944)

Mildred Pierce (reż. Michael Curtiz, 1945)

Gilda (reż. Charles Vidor, 1946)

Pinky (reż Elia Kazan, 1949)

Adam’s Rib (reż. George Cukor, 1949)

All About Eve (reż. Joseph L. Mankiewicz, 1950)

Pillow Talk (Michael Gordon, 1959)

Filmy dokumentalne/edukacyjne

American Cinema (PBS) - wybrane odcinki

The Celluloid Closet (reż. Rob Epstein, Jeffrey Friedman, 1995).

Uwaga: lista może ulec niewielkiej zmianie.

Literatura:

Lektury to m.in. teksty wybrane z następujących antologii i monografii:

Black, Gregory D. Hollywood Censored. Morality Codes, Catholics, and the Movies. Cambridge UP, 1993.

Braudy and Cohen, eds. Film Theory and Criticism, Sixth Edition, Oxford University Press, 2004.

Cohan, Steven. Masked Men. Masculinity and the Movies in the Fifltes. Indiana UP, 1997.

Cook, Pam. The Cinema Book. Third Edition. Palgrave, 2007.

Corber, Robert J. Cold War Femme. Lesbianism, National Identity, and Hollywood Cinema. Duke UP, 2011.

Dixon, Wheeler Winston, American Cinema of the 40s. Themes and Conventions. Berg, 2006.

Hill, John and Pamela Church Gibson, The Oxford Guide to Film Studies. Oxford University Press, 1998.

Kamir, Orit. Framed. Women in Law and Film. Duke UP 2006.

Kaplan, E. Ann, ed. Feminism and Film. Oxford University Press, 2000.

Kaplan, E. Ann, ed. Women in Film Noir. Revised and expanded edition. London, The British Film Institute, 1998.

Mintz, Steven and Randy Roberts. Hollywood's America. Twentieth Century America through film. Blackwell 2010.

Russo, Vito. The Celluloid Closet. Homosexuality at the Movies [1981 book and 1995 documentary film]

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- zna szereg ważnych filmów hollywoodzkim tzw ery klasycznej i ich interpretacje

- posiada szeroką wiedzę ogólną o kinie tej epoki (przemysł filmowy, konwencje, kluczowe dzieła, gwiazdy, style, gatunki)

- zna i rozumie feministyczną teorię filmu i teorię queer, ich rozwój, kluczowe pojęcia i wewnętrzne spory;

- rozumie język filmu, jego wizualną "gramatykę";

- zna kluczowe wydarzenia i trendy kulturowe dotyczące kwestii gender i seksualności z lat 1930-60

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi zrozumieć i wyjaśnić złożoną argumentację w w zakresie filmoznawstwa;

- potrafi precyzyjnie mowić o filmie, analizować fabuły i sceny, uwzględniając przy tym kontekst kulturowy;

- potrafi przeprowadzić kwerendę w pismach naukowych w bazach danych;

- potrafi kompetentnie zebrać i zaprezentować wiedzę na wąsko określony temat z zakresu filmoznawstwa pisząc pracę naukową;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- potrafi pracować w grupie nad wspólnym projektem badawczym;

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując jednak szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

WYMAGANE: obecność na zajęciach, staranne przygotowanie, aktywy udział w dyskusji, przygotowanie pracy końcowej w kilku etapach

CZĘSCI SKŁADOWE OCENY:

• aktywność na zajęciach i na forum na platformie Kampus (10%)

• Projekt pracy z bibliografią opisową; outline (20%)

• Prezentacja końcowa (20%)

• praca końcowa (15-20 stron) (50%)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 45 godzin, 11 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Graff-Osser
Prowadzący grup: Agnieszka Graff-Osser
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.