Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

War as a Metaphor in Modern America (Wojna jako metafora we współczesnej Ameryce)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SB037
Kod Erasmus / ISCED: 08.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0229) Nauki humanistyczne (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: War as a Metaphor in Modern America (Wojna jako metafora we współczesnej Ameryce)
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 2 rok
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 3 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

In this course we will explore the use of war as a metaphor in various social, cultural, and political contexts in the modern United States. The starting point for our discussions will be how film makers and documentarians have presented the issue in their movies, and from there we will consider who the combatants are, their strategy and tactics, their campaigns, and the way these wars are shaping contemporary America. We will begin the course studying how wars, hot and cold, have shaped the United States. Then we will move to the use of war as metaphor in non-military contexts as in culture wars and wars on science, labor, women, religion, Christmas, and drugs.

Pełny opis: (tylko po angielsku)

Course topics may include:

Wars Hot

The Cold War

Politics as war

War on Poverty

The War on Terror

The surveillance state

The War on Drugs

Race Wars

The war on Labor

Culture Wars

The war on science

Climate change

Teaching evolution

The war on religion

The war on Christmas

The war on the tradition family

The war on women

Literatura: (tylko po angielsku)

Reading assignments may be selected from the following:

Suid, Guts and Glory

Dower, War without Mercy

Koppes and Black, Hollywood Goes to War

Whitfield, The Culture of the Cold War

Hunter, Culture Wars

Mooney, The Republican War on Science

Films may be selected from the following:

Why We Fight

Fruitvale

White Dog

The Big Red One

Salt of the Earth

The War Room

Primary Colors

Gettysburg

Hearts and Minds

Inherit the Wind

Flag of Our Fathers

Citizenfour

For the most current version of the syllabus, consult the COME platform.

Efekty uczenia się:

Knowledge

By the conclusion of this course, students will have

a general understanding of how war rhetoric functions in contemporary American political, cultural, and social debates

an overview of how war has shaped American society in the 20th century

Skills

By the conclusion of this course, students will develop skills in

researching the contemporary expression of America’s culture wars

analyzing popular culture for expression of the culture wars

communicating in good English prose the results of that research

Competences

By the conclusion of this course, students will be

sensitized to the way war functions as a metaphor in contemporary American society

aware of the key issues dividing Americans culturally and politically

able to make comparisons with other nations

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Assignments include a research paper (50%), online forum contributions (30%), and in class oral presentations (20%).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: William Glass
Prowadzący grup: William Glass
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)