Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

The American Short Story (Amerykańskie 'krótkie opowiadanie')

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SC007 Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: The American Short Story (Amerykańskie 'krótkie opowiadanie')
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia
Przedmioty na stacjonarnych studiach I stopnia - 1 rok
Zajęcia do wyboru - nauki humanistyczne - studia BA
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

W historii literatury amerykańskiej opowiadanie (short story) jest oryginalnym gatunkiem literackim o ogromnym zróżnicowaniu i dużym znaczeniu kulturowym. Kurs oferuje przegląd opowiadania: od Washingtona Irvinga aż po współczesnych mistrzów gatunku takich jak Mary Gaitskil, David Sedaris or George Saunders.

Pełny opis:

Opowiadanie to najbardziej charakterystyczny gatunek literatury amerykńskiej. Kurs stanowi chronologiczny przegląd tego gatunku, skupiony zarówno na aspektach formalnych jak i tematycznych. Omówimy opowiadania z różnych epok, reprezentujące rozmaite style - od Irvinga, Poe i Hawthorne'a po współczesne opowiadania publikowane w New Yorkerze. Celem jest sama przyjemność lektury ale też zrozumienie skąd ta przyjemność się bierze - jak te teksty są "zrobione" (formy narracji, zakończenia, dialogi, konstrukcja postaci itd). Omówimy też kulturowe aspekty naszych lektur - jaki wyrażają światopogląd, jak odnoszą się do sporów toczonych w danej epoce, jak konstruują płeć, rasę i różnice społeczne. Uwaga: to jest kurs z literatury, a nie krytyki literackiej. Nie zachęcam uczestników do czytania prac krytycznych, ale raczej do kształtowania własnych gustów, samodzielnej lektury, analizy i interpretacji tekstów literackich. W toku semestru studenci będą kilkakrotnie pracować w grupach.

Oprócz autorów klasycznych (Irving, Poe, Melville, Twain) i modernistów (Faulkner, Hemingway, Hurston), na liście lektur znajdą się m. in. tacy pisarze jak: James Baldwin, Eudora Welty, Isaac Beshevis Singer, Raymond Carver, John Updike, Ursula K. LeGuin, Joyce Carol Oates, Philip Roth, Grace Paley, Mary Gaitskill, Alice Walker, Jhumpa Lahiri, Amy Tan, David Foster Wallace, Lorrie Moore, David Sedaris, Nathan Englander, Charles Yu, George Saunders. Trzy ostatnie spotkania poświęcimy tekstom wybranym przez grupy studentów.

Literatura:

Antologie:

Ford, Richard, ed. The GRANTA Book of the American Short Story, vols 1 & 2. London, 2008.

Marcus, Ben. New American Stories. London, 2015.

Martin, Wendy, ed. We Are the Stories that We Tell. The Best Short Stories by American Women since 1945. New York, 1990.

Moore, Lorrie, ed. 100 Years of the Best American Short Stories. Boston, 2015.

Oates, Joyce Carol, ed. The Oxford Book of American Short Stories. New York, 1992.

Young, Al, ed. African American Literature. Berkeley, 1996.

The Best American Short Stories – recent volumes.

Opracowania:

Gelfant, Blanche H. and Lawrence Graver, eds. The Columbia Companion to the Twentieth-Century American Short Story. Vol. 1 and 2. New York, 2004.

Gerlach, John. Toward the end: Closure and structure in the American short story. Tuscaloosa (Al.), 1985.

Hanson, Clare, ed. Re-reading the short story. New York, 1989.

Levy, Andrew. The culture and commerce of the American Short story. Cambridge, 1993.

Lohafer, Susan and Jo Ellyn Clarey, eds. Short story theory at a crossroads. Baton Rouge (Louisiana), 1989.

Magill, Frank, ed., Short Story writers, Pasadena, CA, Salem Press 1997.

May, Charles E., ed. The new short story theories. Athens (Ohio), 1994.

May, Charles E. ed. Short Story theories. Athens (Ohio), 1977.

Scofield, Martin, ed., The Cambridge Introduction to the American Short Story, Cambridge: Cambridge University Press 2006

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

WIEDZA:

- zna znaczącą ilość klasycznych opowiadań amerykańskich jak rownież współczesnych przykładów gatunku;

- zna kluczowe cechy gatunku i rozumie jego znaczenie w kulturze amerykańskiej ;

- wie na czym polega specyfika rozmaitych stylów i epok literackich (romantyzm, realizm, naturalizm, modernizm, postmodernizm, 'gotyk') i rozumie ich kontekst kulturowy.

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi analizować opowiadania pod kątem stylu i struktury;

- potrafi rozpoznać i nazwać kluczowe techniki narracyjne i narzędzia stylistyczne w czytanym opowiadaniu;

- potrafi sformułować i przedstawić pisemnie i ustnie dogłębną analizę i interpretację opowiadania.

KOMPETENCJE:

- potrafi pracować w grupie;

- jest otwarty na rozmaite interpretacje i opinie dotyczące tekstów kultury a także wizje kultury jako takiej;

- potrafi formułować własne poglądy w sposób spójny i wyrazisty, zachowując jednak szacunek dla poglądów odmiennych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Aktywność podczas zajęć i prezentacje grupowe = 40% oceny

Aktywność podczas zajęć jest ważna dla oceny końcowej. Studenci będą też pracować w małych gruach, z których każda przygotuje dwie prezentacje o opowiadaniach z sylabusa i prezentację końcową o tekstach wybranych samodzielnie.

2. Prace pisemna = 35% of final grade

- krótkie komentarze na forum w trakcie semestru (conajmniej 4 wpisy)

- praca końcowa (5-7 stron) na temat opowiadań omawianych na zajęciach, wersja pierwsza i poprawiona.

3. Test końcowy i krótkie testy w trakcie semestru = 35%

Testy dotyczą wyłącznie znajomości zadanych lektur.

Praktyki zawodowe: (tylko po angielsku)

---

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.