Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gender, Populism, and the New Culture Wars: Social and Cultural Change in the Trump Era

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4219-SH192 Kod Erasmus / ISCED: 08.9 / (0229) Nauki humanistyczne (inne)
Nazwa przedmiotu: Gender, Populism, and the New Culture Wars: Social and Cultural Change in the Trump Era
Jednostka: Ośrodek Studiów Amerykańskich
Grupy: Kursy do wyboru dla studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty na studiach stacjonarnych II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Kurs dotyczy aktualnych debat wokół takich kwestii jak role płciowe, obyczaje seksualne i tożsamość genderowa. Zapoznamy się z badaniami naukowymi i znaczącymi tekstami kultury dotyczącymi genderowego wymiaru populizmu i nowej fazy tzw. wojen kulturowych w USA. Przyjrzymy się sporom dotyczącym konsensualności w sferze seksualnej, przemocy genderowa, ruchu #MeToo, kultury podrywu, mizoginii w sieci i męskich prawicowe subkultur, a także upolitycznienia tożsamości (trans)genderowej. Zjawiska te nie tylko trafiają na czołówki gazet, ale - co ważniejsze - przyczyniają się do głębokiej społecznej i kulturowej zmiany.

Pełny opis:

Poglądy dotyczące sfery gender stały się w ostatniej dekadzie podstawą nowych politycznych podziałów. Mizoginia Trumpa przyczyniła się, zdaniem wielu badaczy/ek, do jego politycznego sukcesu, dając jednocześnie impuls dla nowej fali feministycznego aktywizmu. Z drugiej strony ultrakonserwatywny dyskurs wokół płci jest kluczowy dla tzw. alternatywnej prawicy. Nasz kurs przygląda się debatom wokół płci i seksualności toczonym w kontekście wzrostu prawicowego populizmu. Na podstawie prac akademickich, tekstów medialnych i dzieł kultury, zbadamy znaczenie problematyki gender w tzw. nowej wojnie kulturowej.

Kurs przyjmuje perspektywę interdyscyplinarną i intersekcjonalną. Zakładamy, że rasa, gender i klasa splatają się ze sobą i mają równie istotne znaczenie jako składniki tożsamości i podstawy marginalizacji. Będziemy się przyglądać zarówno społecznym jak i kulturowym wymiarom omawianych zjawisk, biorąc pod uwagę z jednej strony spory toczone w mediach i kluczowe dzieła kultury, z drugiej zaś takie czynniki jak demografia, dynamika ruchów społecznych, wpływ przemian technologicznych. Na liście lektur między innymi: Kathleen Blee, Wendy Brown, Nancy Fraser, Michael Kazin, Angela Nagle.

Literatura:

Blee, Kathleen M. 2003. Inside Organized Racism: Women in the Hate Movement. University of California Press.

Brown, Wendy. 2015. Undoing the Demos: Neoliberalism’s Stealth Revolution. Cambridge: Zone Books.

Fraser, Nancy. 2009. “Feminism, Capitalism and the Cunning of History.” New Left Review 56 (April). https://newleftreview.org/issues/II56/articles/nancy-fraser-feminism-capitalism-and-the-cunning-of-history.

Garza, Alicia. 2016. A herstory of #BlackLivesMatter Movement, in: Are All the Women Still White?: Rethinking Race, Expanding Feminisms, Janell Hobson ed. State University of New York Press: New York, 23-28.

Gaitskill, Mary. n.d. “‘This Is Pleasure.’” The New Yorker. Accessed May 22, 2020. https://www.newyorker.com/books/novellas/this-is-pleasure.

Hartman, Andrew. A War for the Heart of America. A History of the Culture Wars. Chicago: University of Chicago Press, 2019.

Jamison, Leslie. 2017. “The March on Everywhere.” Harper’s Magazine, April 1, 2017. https://harpers.org/archive/2017/04/the-march-on-everywhere/.

Julian, Kate. 2020. “Why Are Young People Having So Little Sex?” The Atlantic. Accessed May 22, 2020. https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2018/12/the-sex-recession/573949/.

Kazin, Michael. 2016. “Trump and American Populism: Old Whine, New Bottles.” Foreign Affairs 95 (6): 17–24.

Lilla, Mark. 2017. The Once and Future Liberal: After Identity Politics. 1st edition. New York: Harper.

Manne, Kate. 2017. Down Girl: The Logic of Misogyny. 1 edition. New York, NY: Oxford University Press.

Marantz, Andrew. 2020. Antisocial: How Online Extremists Broke America. Pan Macmillan.

Nagle, Angela. 2017. Kill All Normies: Online Culture Wars From 4Chan And Tumblr To Trump And The Alt-Right. John Hunt Publishing.

Prothero, Stephen. Why Liberals Win (Even When they Lose Elections). New York: Harper Collins 2016.

Rickford, Russel. 2016. Black Lives Matter: Toward a Modern Practice of Mass Struggle, New Labor Forum Vol. 25(1) 34–42.

Rottenberg, Catherine. 2017. “Neoliberal Feminism and the Future of Human Capital.” Signs: Journal of Women in Culture and Society 42 (2): 329–48.

Roupenian, Kristen. 2017. “Cat Person” https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/11/cat-person. Jonathan Cape.

Stern, Alexandra Minna. 2019. Proud Boys and the White Ethnostate: How the Alt-Right Is Warping the American Imagination. Beacon Press.

Tulathimutte, Tony. 2019. “The Feminist.” N+1, August 14, 2019. https://nplusonemag.com/issue-35/fiction-drama/the-feminist/.

Twenge, Jean M. 2017. IGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood--and What That Means for the Rest of Us. Simon and Schuster.

Wade, Lisa. 2017. American Hookup: The New Culture of Sex on Campus. W. W. Norton & Company.

FILMY/seriale:

The Red Pill (dir. 2016 Cassie Jaye)

Alt-Right: Age of Rage (dir. Adam Bhala Lough, 2018)

Spring Breakers (dir. Harmony Korine, 2012)

Mrs. America (HBO, 2020)

Contrapoints (youtube)

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student:

WIEDZA:

- zna i rozumie przebieg tzw wojen kulturowych w XXw. w USA;

- zna i rozumie kluczowe pojęcia współczesnych debat dotyczących płci i seksualności (np.: panika moralna, fudamentalizm religijny, kultura podrywu, mizoginia w sieci, intersekcjonalność, niebinarność);

- rozumie kontekst społeczny, kulturowy i historyczny tych sporów

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi krytycznie analizować publiczne spory i debaty na "gorące" tematy, biorąc pod uwagę ich specyficzny amerykański kontekst;

- potrafi precyzyjnie wskazać kluczowe punkty niezgody pomiędzy stronami politycznego/kulturowego sporu;

- potrafi samodzielnie analizować zaangażowane w spory kulturowe teksty kultury (filmy, teksty literackie)

KOMPETENCJE:

- jest otwarty na zróżnicowane opinie dotyczące wpływu tzw. wojen kulturowych na współczesne społeczeństwo, politykę i kulturę amerykańską;

- potrafi wziąć udział w debacie;

- potrafi sformułować i obronić swoje stanowisko, jednocześnie szanując opinie innych.

Metody i kryteria oceniania:

Części składowe oceny to:

1. aktywny udział w zajęciach – 20%

2. prezentacja – 30%

3. praca semestralna – 50%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.